Bach Pham

@luckystars

Viet Nam, TN

Institution: IT

Algorithm, AI, Cloud flatform

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COMNET HSPC14I MCITYHAL NKMINES QBBUILD TRAVEL12
ADS COND HSPC14J MCOINS NKMOBILE QBCAKE TREAT
AMSSEQ COUNTCBG ILSMATH MCONVOI NKMOU QBCIRARC TREELINE
AREA COUNTPL IOIBIN MDIGITS2 NKNUMFRE QBDIVSEQ TTRIP
ASSIGN1 COWGIRL ITREE MDOLLS NKONEARC QBGAME TWINSNOW
AUCTION CPRIME JOBSET MECUNG NKPAIRS QBHEAP TWO
AZNET CRATE KAGAIN MESSAGE NKPALIN QBHV TWOSUM
BALLGMVN CREC01 KBUILD MESSAGE1 NKPATH QBMAX UPGRANET
BCDIV CRITICAL KDEL MINCUT NKPOLI QBMSEQ V11WATER
BCHESS CROSS12 KDIFF MINK NKPOLICE QBMST V8ORG
BEADSNB CRYPTKEY KGSS MINROAD NKPOLY QBPAL V8SCORE
BESTSPOT CTNBULLS KINV MIXUP2 NKPOS QBPOINT V8SORT
BIGNUM CTREE KMEDIAN MMAXPER NKRACING QBRECT VBGRASS
BINARY2 CWAY KMIN MOVE12 NKREZ QBROBOT VBOARD
BINLADEN DHEXP KPLANK MPILOT NKSEQ QBSCHOOL VCOLDWAT
BLGEN DHFRBUS KQUERY MPRIME NKSGAME QBSELECT VCOWFLIX
BLOPER DHLOCO LABUDOVI MPRIME1 NKSPILJA QBSEQ VDANGER
BOB DHSERV LATGACH MRECAMAN NKSTEP QBSQUARE VECTOR
BONES DIAMOND LATGACH4 MSTICK NKTABLE QBSTR VMAOCE
BONUS DIGIT0 LCS2X MTHCN NKTARDY QBTICKET VMATRIX
BONUS13 DISNEY1 LEM MTWALK NKTEAM QMAX VMCOMP
BWPOINTS DQUERY LEM1 MULONE NKTICK QMAX2 VMDAOBIT
C11BC1 DTDOI LEM2 MYSTERY NKTOSS QTREE3 VMMTFIVE
C11BC2 DTKSUB LEM3 MZVRK NKTRIO RABGAME VMRESTO
C11BEAU DTTUI1 LEM5 NDCCARD NOIXICH REFORM VMRR
C11CAL DTTUI2 LEM6 NETACCEL NTHUGE REVAMP VMSALARY
C11CAVE ELEVATOR LINEGAME NK2MFS NTSEQ ROADS VMSINCOS
C11ID EXPAR LIQ NKABD NTTREE ROBOCON VMSORT
C11PNUM FBRICK LIS NKBAS NUMBER ROTATION VMSQUARE
C11POST FIBVAL LITES NKBM NUMBERS SAFENET2 VMSUBSTR
C11PRIME FINDNUM LNACS NKBUS NUMCON SAILS VMUNCH
C11SEQ FIRS LQDDIV NKCABLE ONE4EVER SETNJA VMYT
C11SEQ3 FLOYD LQDGONME NKCITY OPTCUT SHCH VNCUT
C11STR2 FMATCH LSFIGHT NKDEC ORDERSET SHHV VNEMPIRE
C11SUM FSELECT LTPMSEQ NKFLOW PALINY SHTH VOBIGNUM
C11TRCNT FWATER LUBENICA NKGOLF PBCDEM SPBINARY VODIVIDE
CATALAN GARDEN25 LUCKY13 NKGUARD PBCPOINT SPSEQ VOITSORT
CBUYING GONDOR LUCKYNUM NKINV PBCSEQ STABLE VOSCUN
CENTRE28 GRAPH_ M00PAIR NKJUMP PCIRCLE STMERGE VOSRTRI
CHATCHIT HAF1 M3TILE NKLEAGUE PCYCLE STNODE VOSTOUR
CHEAT HAM12 MATCH1 NKLEAVES PNUMBER STONE1 VOSTRAVL
CHEER HAOI6000 MAUGIAO NKLEXIC POST SUBSTR VOSTRIBO
CHESSCBG HEAP1 MAXARR1 NKLINEUP PTRANG SUMS VSTEPS
CLOCK HELPPM MAXCUB NKLP PTREE TFIELD WEATHER
COIN34 HOUSES MBLAST NKLUCK PWALK TJALG XUCXAC
COLLECT HSPC14A MCARDS NKMAXSEQ PWRFAIL TOURS13 YPKTH
COLOREC HSPC14H MCHAOS NKMINERS QBBISHOP TRAFFICN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY HUGEKNAP QTREEV
CHUOIHAT NEAREST TPMZVRK
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.