Huỳnh Ngọc Đỉnh

@hinodi_1998

Viet Nam, Rạch Giá

Institution: THPT chuyen Huynh Man Dat

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CHESSCBG HSPC14I MLASERP NKSGAME QBSTR VMGROUP2
ACMNB CLOCK HSPC14J MMASS NKSP QBTICKET VMLINES
ADS CMP HSPC14L MMAXPER NKTARDY QMAX VMLP
AMSSEQ COLLECT IDCODE MMMGAME NKTEST QMAX2 VMRESTO
ANT COLOREC ILSMATH MNE07 NKTICK QUAD VMRR
AREA COMNET INCVN MPILOT NKTREE QUEENNB VMSALARY
AREATRI COUNTCBG INSUL MPRIME NOIXICH REFORM VMSORT
AUCTION COUNTPL INTEGER7 MRECAMAN NOTE REVAMP VMSQUARE
AZNET COWGIRL IOIBIN MSE07B NTHUGE RIDDLE VMST
BALLGMVN CPPSET KAGAIN MSTICK NTPFECT ROADS VMSUBSTR
BASEH CRATE KBUILD MTWALK NTSEQ ROBOCON VMSUDOKU
BCDIV CREC01 KDEL MULONE NTTREE ROTATION VMSUM2
BEADSNB CRITICAL KGSS MYSTERY NUCLEAR SAFENET2 VMTEST
BESTSPOT CRYPTKEY KHISTORY NBFA NUMBER SBOOST VMUNCH
BFCHAL CTF KINV NBFD NUMCON SEARCH VMYT
BGBOARD CTNBULLS KMEDIAN NBFM ONE4EVER SEARCH1 VNEMPIRE
BGMAGIC CTNEWS KMIN NDCCARD PALINY SEC VODIVIDE
BGMINE CVP00001 KPLANK NETACCEL PARIGAME SHHV VODONCAY
BGSTRING CWAY KQUERY NETWRKNB PBCDEM SKPV15_5 VOEASY
BGTRAVEL DEGREE KSEQ1 NK05MNIM PBCDIV SPSEQ VOGAME
BIGNUM DEMSO KTREEC NK2MFS PBCISPIS STABLE VOJLEV
BINARY DHCIRCUI KVIP NKABD PBCPOINT STNODE VOJUSER
BINLADEN DHEXP LASCALE NKBAS PBCSEQ STRANGE VOLIS
BLGEN DHFRBUS LATGACH NKBM PBCWATER SUBSTR VOMARIO
BLOPER DHFUNC LATGACH4 NKBUILD PBCWRI SUM3 VOMOVREC
BOB DHLOCK LCS2X NKBUS PCIRCLE SUMXOR VOROOM
BONES DHLOCO LEM NKCABLE PERIODNB TCDFZ VOS2SUM
BONGDA DHRECT LEM2 NKCARD PIZZALOC TEST VOSCAL
BONUS DHTABLE LEM3 NKCITY PNUMBER TFIELD VOSCOMPS
BONUS13 DHTABLE2 LEM5 NKCNT1 POST TJALG VOSEXP
BWPOINTS DIGIT LEM6 NKDIVSEQ POST3 TOURS13 VOSGAME
C11BC2 DIGIT0 LINEGAME NKEDIT POWER TPCLKNUM VOSLIS
C11BEAU DQUERY LIQ NKGIFTS PTRANG TRAVEL12 VOSMAXK
C11CAL DTKSUB LIS NKGSHOW PVOI14_1 TREAT VOSNSEQ
C11CAVE DTTUI1 LITES NKGUARD PVOI14_2 TREELINE VOSRTRI
C11CUT ETF LKNIGHT NKH PVOI14_3 TRILAND VOSSEQ
C11ID EXPAR LNACS NKINV PVOI14_5 TRIPHP VOSSEVEN
C11KM FERRIES LQDGONME NKJUMP PVOI14_6 TTRAVEL VOSTR
C11PAIRS FIBVAL LSFIGHT NKLAND PWALK TTRIP VOSTRIBO
C11PF FINDNUM LSTAR NKLEAGUE PWRFAIL TWO VOTREE
C11PINES FIRS LTPMSEQ NKLETTER QBBISHOP UPGRANET VPARTSUM
C11PNUM FLOYD LUBENICA NKLINEUP QBBUILD V11STR VPDOMINO
C11PRIME FOCUS M00PAIR NKLP QBCIRARC V11WATER VRATF
C11ROOKS FSELECT M3TILE NKLUCK QBDIVSEQ V8MAYORS VSTEPS
C11SEQ FWATER MAFIJA NKMAXSEQ QBGAME V8ORG VUKVN
C11SEQ3 GAME3112 MAJSTOR NKMINES QBHEAP V8SCORE VWORDPOW
C11STR2 GARDEN25 MATCH1 NKMOBILE QBHV V8SORT VWORDS
C11SUM GONDOR MAXARR1 NKNUMFRE QBMAX VBF1 WCALC
C11TOUCH GPMB MCITYHAL NKONEARC QBMSEQ VBF2 WEATHER
C11TRCNT GRAPH MCONVOI NKPALIN QBMST VBGRASS WINCHK
C11WATER GRAPH_ MDIGITS2 NKPARITY QBPOINT VBOARD WORDCNT
CAPITAL HAF1 MDOLLS NKPATH QBRECT VCOLDWAT XMAS
CAR HAM12 MEO NKPOLICE QBROBOT VCOWFLIX XUCXAC
CBUYING HEAP1 MESSAGE NKPOS QBSCHOOL VDANGER YPKTH
CENTRE28 HELPPM MINCUT NKRACING QBSEGPAR VMATRIX YUGI
CHAIN2 HIREHP MINK NKREZ QBSELECT VMCIRCLE ZABAVA
CHATCHIT HOUSES MINROAD NKSEQ QBSEQ VMDAOBIT
CHEER HSPC14C MIXUP2 NKSET QBSQUARE VMELLIP

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11GAME1 DHCAT HSPC14H MACHINE NKGAME PAGAIN SCOLLECT
CUTSEG DTDOI ITREE MCHAOS NKTRIO PALIN
CUTSEQS HSPC14A LUCKYNUM MCLONUM OPTCUT QBSTOCK
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.