Nguyễn Đình Khải

@ndkhaivn

Viet Nam, Quảng Ngãi

Institution: THPT chuyen Le Khiet

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB C11XOA HAM12 MBLAST NKSGAME QBROBOT V11WATER
ADS CBUYING HEAP1 MCARDS NKSTEP QBSCHOOL V8SCORE
AMSSEQ CENTRE28 HELPPM MCOINS NKTABLE QBSELECT VBGRASS
AREA CHATCHIT HIREHP MDOLLS NKTICK QBSEQ VBOARD
AUCTION CHEER HP09ANTS MESSAGE NKTREE QBSQUARE VCOWCAR
AZNET CMP HSPC14I MFISH NOIXICH QBSTR VCOWFLIX
BALLGMVN COIN34 HSPC14L MINCUT NTPFECT QBTICKET VDANGER
BARICAVN COND ILSMATH MINK NTSEQ QMAX VECTOR
BCDIV CRATE INSUL MINROAD NTTREE QMAX2 VMCANDLE
BEADSNB CREC01 IOIBIN MORSEDEC NUMBER QTGIFT1 VMCOMP
BGSTRING CROSS12 KBUILD MPILOT NUMBERS QTREE3 VMDAOBIT
BINLADEN CRYPTKEY KDEL MPRIME1 NUMCON REFORM VMRELATE
BLGEN CTNBULLS KDIFF MSTICK OPTCUT REVAMP VMRESTO
BLOPER CTNEWS KGSS MSTRING PARIGAME RIDDLE VMRR
BONES DAMAGE KMIN MTWALK PBCGANGS ROADS VMSORT
BONUS DHEXP KPLANK NCOB PBCISPIS ROBOCON VMSQUARE
BOSS DHFRBUS KSEQ1 NKABD PBCSEQ SAFENET2 VMSUBSTR
BRTREE DHFUNC KTUAN NKBM PBCWATER SEQ198 VMUNCH
BWPOINTS DHGARDEN LATGACH NKBRACKE PBCWRI SKPV15_5 VNEMPIRE
C11ANT DHLOCK LCS2X NKBUS PCIRCLE STMERGE VOBIGNUM
C11BC1 DHRECT LGAME NKCABLE PIZZALOC STNODE VODIVIDE
C11BC2 DHSERV LINEGAME NKCITY PNUMBER SUBSTR VORAIN
C11BEAU DHTABLE2 LIQ NKDIVSEQ POST TAYTRUC VOSCAL
C11CAVE DIGIT0 LIS NKEDIT POST2 TEST VOSGAME
C11CUT DPER LITES NKFLOW PRAVO THEME VOSHANDL
C11GENIE DTDOI LNACS NKGUARD PVOI14_5 TJALG VOSMAXK
C11HUM DTGAME LQDBUS NKINV PWALK TRAFFICN VOSPOW
C11ID ENET LQDDIV NKLEAGUE PWRFAIL TRAVEL12 VOSSEVEN
C11KM EQSTR LQDGONME NKLINEUP QBCOND TREAT VOSTR
C11PAIRS FIBVAL LQDRECT NKLP QBDIVSEQ TRICIR VRATF
C11PINES FIRS LSPITO NKMINES QBHEAP TRILAND VSTEPS
C11PNUM FLOW1 LUCKYNUM NKNUMFRE QBHV TTRIP VUKVN
C11SEQ3 FLOYD M00PAIR NKONEARC QBMAX TWO WORDCNT
C11SUM FWATER MARBLE NKPALIN QBMSEQ TWOOPERS XAYNHA
C11TRCNT GRAPH_ MATCH1 NKPATH QBPOINT TWOSUM YPKTH
C11WATER GSS MAXARR1 NKREZ QBRECT UPGRANET YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN1 GONDOR PALINY
DTKSUB HBTLCA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.