Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST - A cộng B

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/post


Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-04-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Just to test

hide comments
2010-07-15 01:08:16 zendobk
hình như giới hạn số chữ số <=1000, giảm xuống tới đó chạy vẫn ac
2010-06-11 03:54:39 The Immortal
hình như đề này giới hạn số chữ số của A,B < 100000 thì phải :|
2010-05-26 10:31:28 Một thời ðã xa. ;))
các bạn cho tôi biết cách lập tài khoản trên VNOI được không?
2010-05-23 10:09:17 Lê Ðỗ Tân
Đơn giản thôi do đề không cho giới han của A,B nên chỉ cần code:
var a,b:integer;
BEGIN
readln(a,b);
writeln(a+b);
END.

Last edit: 2010-05-23 10:10:33
2010-04-12 08:03:50 Tùng Py
hic...hic....
dễ vậy mà cũng cho
cho cả max nữa chứ
2010-04-07 14:47:28 Khanh
haizz
2010-03-23 09:33:01 [CF] AK-47 Silver
int64 va phep cong la AC =))
2010-02-07 11:08:01 Kim Anh
????

Last edit: 2010-02-07 11:14:07
2009-12-20 10:24:19 Tâm Chớp Nhoáng
ôi sao mà bài này khó thế
2009-12-07 00:59:27 dsfsfðsfdsf
BAI NAY VIET DE NHUNG LAM THI KHO
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.