Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST - A cộng B

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/post


Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-04-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Just to test

hide comments
2016-02-12 04:16:56
Em xin bó tay tại đây :v
2015-12-20 08:08:52
bài này làm sao đây @@ khó quá...
2015-11-11 10:24:17 minhsn
trau cung ac
2015-11-11 10:21:05
toi khong the tin duoc la kho the nay
2015-11-11 10:18:56
kho qua em kgong nghi ra moi nguoi giup em voi yeu moi nguoi nhieu :* :* :*
2015-09-08 14:17:19
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-08-09 06:26:28
cứ ngỡ khó lắm :3
2015-08-06 14:58:36
bài khó quá đi mất. Vật vã suốt 2 ngày mới AC :((
2015-08-05 09:35:57 Bitagi97
bài toán nhập môn lập trình của VNam giống cái hello word quá :))
2015-03-22 08:44:18 La Van Tien
Không đăng mã nguồn ở đây mà, mọi người lưu ý đi.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.