Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST - A cộng B

Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-04-01
Thời gian chạy:0.189s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Just to test

hide comments
2013-09-09 12:50:27 ♥_(decade_98)_ ♥
bài này cộng bằng xâu từng số như hồi cấp 1 ế, xài ansistring tha hồ cộng ko lo tốn mem :v
2013-06-27 14:57:29 ðai๖ۣۜ Vi£†
5 dòng cũng AC 2`
2012-12-08 11:55:29 Nguyễn Thái Cường
int64
2012-12-04 09:01:20 NhiVD
tui dùng longint trong pascal thì kết quả là đạt yêu cầu :D
2012-10-21 16:21:49 Trần Nguyễn Hòang Ân
t bk s ong sai r do hoang =)))
2012-10-21 10:17:20 Nguyễn Minh Hòang
the fack , làm đúng hết mà kết quả 0.00 , chơi test số lớn hơn int64
2012-05-09 14:51:57 moster
sao cost tren java cu tn ay
2012-02-29 10:55:16 Hoàng Minh Cảnh
vui thật
2011-12-17 01:19:12 Alex
[DELETE]

Last edit: 2011-12-17 01:19:44
2011-10-06 10:24:23 Ðang tập code
Bài này dùng longint trong pascal, long trong C, điểm tối đa khi AC bài này là 0.00 =))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.