Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PNUMBER - Tìm số nguyên tố

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pnumber


Hãy tìm tất cả các số nguyên tố trong đoạn [A,B] .

Input

Gồm 2 số nguyên A và B cách nhau bởi 1 dấu cách ( 1 ≤ A ≤ B ≤ 200000 ) .

Output

Ghi ra tất cả các số nguyên tố trong khoảng [A,B]. Mỗi số trên 1 dòng .

Ví dụ

Input:
1 10

Output:
2
3
5
7

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Dân gian

hide comments
2013-04-28 23:58:21 Phạm Vãn Tiến
gởi bài thế nào nhỉ?
2012-12-27 17:37:38 Stupider
muốn chạy nhanh thì phải sàng :p
2012-12-21 13:54:04 ♫(Angle⋆Kaka)♫
Nhạt :P
2012-12-17 16:36:54 Nguyễn Thái Cường
Đơn giản , giải trí tí đi ^^
2012-12-06 13:06:17 Nguyễn Hoàng Dũng
không biết làm luôn
2012-12-05 17:27:24 namlunoy
làm thế nào để được 0.09s thế ạ?
2012-11-03 09:15:48 Trung
may dua ngu moi thay bai vo van:))
2012-11-02 14:16:35 Stupider


Last edit: 2012-11-13 15:43:47
2012-10-07 15:52:00 Stupider
bài này cho tận 5s thì nhiều quá :d

Last edit: 2012-10-07 15:55:40
2012-09-17 09:45:22 toi quan nice
Ko hiểu ngừ ta làm cách gì mà 0.17s ? mình thấy cải tiến dữ lắm cũng là 0.5s; chắc phải dùng mảng hằng quá.

Last edit: 2012-09-18 13:50:04
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.