Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PNUMBER - Tìm số nguyên tố

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pnumber


Hãy tìm tất cả các số nguyên tố trong đoạn [A,B] .

Input

Gồm 2 số nguyên A và B cách nhau bởi 1 dấu cách ( 1 ≤ A ≤ B ≤ 200000 ) .

Output

Ghi ra tất cả các số nguyên tố trong khoảng [A,B]. Mỗi số trên 1 dòng .

Ví dụ

Input:
1 10

Output:
2
3
5
7

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Dân gian

hide comments
2016-11-16 11:57:31
eee
2016-07-09 16:13:13
Khó quá
2016-06-22 09:37:31
Mô tả file input cụ thể hơn tí được không ad
2016-06-22 09:36:52
Cho hỏi tí đọc vào biến kiểu nào nhỉ
2016-06-14 11:49:49
nồi con mẹ mày
2016-06-14 11:49:28
duyệt trâu con mẹ chúng mày lũ trẻ bò
2016-04-24 13:17:58
Vãi nồi :))
2016-04-23 16:03:56
Hi cho mình hỏi cách submit một bài chuẩn lên đây như thế nào nhỉ. Mình submit toàn báo wrong answer
2016-04-01 14:05:45
Brute-Force =))
2016-03-12 09:11:44
sao paif nay hay vay
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.