Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PNUMBER - Tìm số nguyên tố

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pnumber


Hãy tìm tất cả các số nguyên tố trong đoạn [A,B] .

Input

Gồm 2 số nguyên A và B cách nhau bởi 1 dấu cách ( 1 ≤ A ≤ B ≤ 200000 ) .

Output

Ghi ra tất cả các số nguyên tố trong khoảng [A,B]. Mỗi số trên 1 dòng .

Ví dụ

Input:
1 10

Output:
2
3
5
7

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Dân gian

hide comments
2013-11-23 16:21:52 Hồ Tuấn Kiệt
Làm hàm check tới sqrt(n) được AC và 1,73s :v
2013-11-18 09:26:19 Phạm Mạnh Hưng
sàng nguyên tố tối ưu là OK
2013-08-16 15:00:19 Tuyền Nguyễn
@ Tran Minh Chien voi cac bai acm thi dat yeu cau = 100 diem (acm) tinh dat hay khong dat thoi con (oi) thi tinh an diem theo test dung
2013-08-16 14:57:59 Tuyền Nguyễn
bài này cho giới hạn A<B<10^9 thì sàng nguyên tố chết
2013-08-16 06:54:26 ChienTran
dùng sàng, kết quả ra đúng, nhưng nộp lại báo sai kết quả là sao nhể :(
2013-08-03 09:03:08 nhan
khi nào thì kết quả là số điểm 10..100 vậy các bác? các bác giải thích hộ e kết quả "đạt yêu cầu" thì mình đc bao nhiu điểm thế.
P/s: e là mem mới, mog các bác thông cảm ^^
2013-08-03 08:49:57 nhan
lỗi SIGSEGV là do tràn mảng phải ko các bác?
2013-08-01 06:56:10 @@
muốn time test nhỏ thì phải dùng sàng :D còn nếu chưa học qua thì cứ làm cái hàm check nguyên tố dùng while rồi dùng for vẫn AC
2013-05-23 05:12:15 Dương Quốc Tuấn
bai nay lam sao
2013-05-14 16:01:55 CQT SKELETON
0,5s ne
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.