Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MULONE - Nhân 1

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mulone


Cho số S = 111...11 (n chữ số 1, hệ thập phân), tính S2.

Input

- Dòng đầu tiên: số lượng test k.

- k dòng tiếp, mỗi dòng ghi số n - số lượng chữ số 1 của S. (1 <= n <= 1000000)

Output

- Với mỗi test ghi kết quả trên 1 dòng.

Example

Input:
2
1
2

Output:
1
121

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-01-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 C99 JAVA OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PIKE PYTHON PYTHON3 PY_NBC TEXT
Nguồn bài:

hide comments
2010-09-19 04:20:55 Nguyen Khac Hieu
nếu n<=9 thì dễ nhưng n>=10 thì chưa biết quy luật,mà cũng chưa tính đc :(
2010-09-12 14:49:22 T_Anh
tai sao minh chi viet ra xau can tim ma no van chay wa' lau nghia la sao ko chiu dc
2010-09-08 10:45:43 trinh thi thu
phai dung fast write moi accept. Vo van qua :(
2010-09-08 08:18:05 trinh thi thu
O(2n) bai nay co accept ko nhi ?
2010-07-14 10:57:09 Võ Quang Hòa
Ác thật, toàn lỗi timeout
2010-07-11 06:31:07 Dương Thái Minh
luu vao 1 chuoi la xong
2010-07-06 15:37:29 Lê Ðỗ Tân
Thực chất là dễ, có quy luật cả đấy cậu ạ.
2010-07-05 02:50:19 Võ Quang Hòa
Bài này khó mà, không thể thực hiện phép nhân như bình thường đâu. Cũng không thể lưu các con số vào gì cả, chỉ có quy tắc về các chữ số thôi. Để suy nghĩ đã.
2010-06-04 11:33:13 Sâu Lười
bài này dễ mà!
2010-05-27 05:13:57 Lê Ðỗ Tân
Bài này đọc từ tệp, mà tớ đã thấy cậu đúng đâu mà đã nói là dễ.

Last edit: 2010-05-27 05:14:36
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.