Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MULONE - Nhân 1

Cho số S = 111...11 (n chữ số 1, hệ thập phân), tính S2.

Input

- Dòng đầu tiên: số lượng test k.

- k dòng tiếp, mỗi dòng ghi số n - số lượng chữ số 1 của S. (1 <= n <= 1000000)

Output

- Với mỗi test ghi kết quả trên 1 dòng.

Example

Input:
2
1
2

Output:
1
121

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-01-18
Thời gian chạy:0.759s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 C99 JAVA OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PIKE PYTHON PYTHON3 PY_NBC TEXT
Nguồn bài:

hide comments
2011-01-09 19:30:24 vu tien luc
bai` nay` ma ko lam` dc ve que chan vit nha may lao~ bai nay do phuc tap o(2n) = o(n) ma lai con rat de
2011-01-06 08:38:58 nguyen sy hieu
oi kho hieu that .
2011-01-06 08:38:57 nguyen sy hieu
oi kho hieu that .
2011-01-06 08:31:02 nguyen sy hieu
khoqua
2010-09-28 06:31:11 Nguyen Anh Tuan
Thuc ra day chi la cach dem thoi ma.Co quy luat ca day.Dung dung cach trau bo.
2010-09-26 13:36:52 Son
Ko biet quy luat khi n>=10 la gi?? Tu 1 den 9 thi` la` xau doi xung. vay tu n>=10 thi` quy luat nhu the nao. minh nhan thu ra ko thay co quy luat gi ca?
2010-09-24 02:49:21 Son
hehe. kho ghe
2010-09-23 12:17:05 khanhcan_chv
bai nay cong nhan la phai co qui luat ban a.co len'hi hi
2010-09-19 04:20:55 Nguyen Khac Hieu
nếu n<=9 thì dễ nhưng n>=10 thì chưa biết quy luật,mà cũng chưa tính đc :(
2010-09-12 14:49:22 T_Anh
tai sao minh chi viet ra xau can tim ma no van chay wa' lau nghia la sao ko chiu dc
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.