Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MULONE - Nhân 1

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mulone


Cho số S = 111...11 (n chữ số 1, hệ thập phân), tính S2.

Input

- Dòng đầu tiên: số lượng test k.

- k dòng tiếp, mỗi dòng ghi số n - số lượng chữ số 1 của S. (1 <= n <= 1000000)

Output

- Với mỗi test ghi kết quả trên 1 dòng.

Example

Input:
2
1
2

Output:
1
121

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-01-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 C99 JAVA OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PIKE PYTHON PYTHON3 PY_NBC TEXT
Nguồn bài:

hide comments
2014-08-23 11:09:13 ♥*.*♥MTP♥*.*♥
bài này làm in sao trời? xử lí số lớn hả? mn?
2014-08-18 11:27:40 Trần Mạnh Quân
Chỉ đơn giản lặp và xuất thôi mà cũng LTE, haiz
2014-07-21 20:10:38 No One
đã ra thủ thuật, test trên máy đúng sao ngay test 0 đã kq sai -_- các thánh cho xin test ạ
2014-02-05 09:08:29 Silver Rayleigh
bai nay phai dung thu thuat
2014-02-03 10:04:02 càng code càng buồn ðời
sao không có giới hạn k vậy mọi người?
2014-01-15 14:50:52 Kiều Quốc Đạt
Bài này nên cài số lớn trước để xem quy luật
2013-12-03 14:37:55 Nguyễn Hoàng Nam
dùng xử lí số lớn nhé. viết 2 dãy 10 chữ số nhân với nhau sẽ ra quy luật
2013-12-01 13:17:44 lê minh thành
dung tay or may tinh viet ra ket qua
1->30 ma nhin quy luat
2013-11-05 16:55:43 Ngọc
sao O(n) mà lại chạy quá lâu nhỉ
2013-08-04 05:43:51 @@
ko cần thuật toán, chỉ cần nghĩ là ra thuật toán :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.