Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BASEH - Cơ số H

Cho một dãy số a[1],a[2],a[3],...,a[n] và hai số K,H được xác định như sau:

  • a[1]=1;
  • Nếu K chẵn thì a[K]=H*a[K/2].
  • Nếu K lẻ thì a[K]=H*a[(K-1)/2]+1.

Các bạn hãy lập trình tính số thứ K của dãy viết trong hệ cơ số H.

Input

  • Gồm một dòng duy nhất chứa 2 số K,H.

Output

  • In ra số duy nhất là kết quả bài toán.

Giới hạn

  • 0< K <=1000000000.
  • 0=< H <=2008.

Ví dụ

Input
7 110
Output
111

Được gửi lên bởi:Dao Bui Trung Kien
Ngày:2008-07-26
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2010-02-28 11:06:56 Phan Hùng Thái
chú PT nói cái lừa nghe với:D mình cũng sai ý như Thanh Long có 12.5 điểm à :DCó phải viết trong hệ cơ số H nữa hả

Last edit: 2010-02-28 11:08:07
2010-02-28 02:18:37    
Đúng hài...nhưng cũng lừa được mấy e mới đọc đề . :D
2009-12-15 04:07:06 ILOVEIT
Bài này cho cái H làm gì nhỉ ? Tốn 0.0000000000001s đọc vào à :|

Last edit: 2009-12-15 04:07:27
2009-12-14 12:50:13 anonymous
Bài này hài thật ;))
2009-08-24 15:03:08 hoang anh tu
hỡi ơi cái VD
2009-08-19 11:42:41 TNO
Đề bài hơi có vấn đề rùi
Đã nói là "hệ cơ số H" thì H>=2 thế mà đề lại cho giới hạn 0<=H<=2008. Nếu H=0;1 thì số viết trong hệ cơ số đó ntn? :?
2009-08-14 08:04:51 Le Viet Thanh Long
VD tinh sai roi:))
2009-08-08 19:07:11 bkama
H co y nghia khi moc j?
2009-06-03 03:12:37 k[N]i[g]h[T]™
bài này hay vãi chưởng =]]
2009-04-30 02:55:58 Nguyên


Last edit: 2009-04-30 08:43:14
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.