Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BASEH - Cơ số H

Cho một dãy số a[1],a[2],a[3],...,a[n] và hai số K,H được xác định như sau:

  • a[1]=1;
  • Nếu K chẵn thì a[K]=H*a[K/2].
  • Nếu K lẻ thì a[K]=H*a[(K-1)/2]+1.

Các bạn hãy lập trình tính số thứ K của dãy viết trong hệ cơ số H.

Input

  • Gồm một dòng duy nhất chứa 2 số K,H.

Output

  • In ra số duy nhất là kết quả bài toán.

Giới hạn

  • 0< K <=1000000000.
  • 0=< H <=2008.

Ví dụ

Input
7 110
Output
111

Được gửi lên bởi:Dao Bui Trung Kien
Ngày:2008-07-26
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2011-04-27 13:17:25 NTQ
Bài này thô thiển đừng hỏi =))
2011-04-07 13:43:58 T-7
Cho đề hay thế ^^!
2011-01-08 11:09:33 SOAP MacTavish
ua
vi du ra 12211 moi dung ha moi nguoi
2010-11-07 09:39:51 trandatbav
lừa người giỏi lắm
2010-09-27 07:43:13 डुओंग
kô đọc kĩ đề, kêu ca chi mô???
2010-09-04 03:16:22 comeback
Bài này đề bài chả rõ ràng gì cả! Không hay! Cái gì mà cơ số H
2010-05-22 06:25:31 Lê Ðỗ Tân
Bài này cho H để làm gì vậy trời.

Last edit: 2010-05-23 09:27:22
2010-05-22 06:23:13 Lê Ðỗ Tân


Last edit: 2010-05-23 09:26:24
2010-05-22 05:45:24 Lê Ðỗ Tân


Last edit: 2010-05-23 09:26:43
2010-02-28 11:47:40 PIPIPIPIPI
hài vãi :-" Cho H để làm cảnh à =))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.