Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BASEH - Cơ số H

Cho một dãy số a[1],a[2],a[3],...,a[n] và hai số K,H được xác định như sau:

  • a[1]=1;
  • Nếu K chẵn thì a[K]=H*a[K/2].
  • Nếu K lẻ thì a[K]=H*a[(K-1)/2]+1.

Các bạn hãy lập trình tính số thứ K của dãy viết trong hệ cơ số H.

Input

  • Gồm một dòng duy nhất chứa 2 số K,H.

Output

  • In ra số duy nhất là kết quả bài toán.

Giới hạn

  • 0< K <=1000000000.
  • 0=< H <=2008.

Ví dụ

Input
7 110
Output
111

Được gửi lên bởi:Dao Bui Trung Kien
Ngày:2008-07-26
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2012-03-09 07:38:49 [cvp]
Thuật toán thực ra rất đơn giản, mọi người chịu khó viết độ 5 hay 6 giá trị đầu ra giấy là biết thuật giải thôi
2011-12-23 01:31:59 Lại Mạnh Tuấn
đề siđa
2011-10-25 12:15:20
đề khó thế =)))))))))))))))))
2011-09-06 13:59:35 KHD
@. đề đểu thật.=))
2011-09-06 03:44:17 KHD
bài này lừa nhau cái gì thế ạ. e không có hiểu.
2011-07-17 18:03:08 Lê Tiến Hạnh
bai nay sua lai thanh 100 ty
2011-07-17 13:19:17 .
Cuối cùng cũng hiểu. Giới hạn đề còn bé quá =))

Last edit: 2011-07-17 14:21:06
2011-07-08 02:23:45 Tâm Chớp Nhoáng
sao bài này giới hạn bé thế, có 1 tỷ thì nhằm nhò j :|:|
=)) =))
2011-06-23 01:45:11 Ðộc cô cầu BUG
lừa tình chỗ cho H àk:D:D
2011-05-06 10:09:02 ‮ ‮
Bài này luyện cho tốt thôi
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.