Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BASEH - Cơ số H

Cho một dãy số a[1],a[2],a[3],...,a[n] và hai số K,H được xác định như sau:

  • a[1]=1;
  • Nếu K chẵn thì a[K]=H*a[K/2].
  • Nếu K lẻ thì a[K]=H*a[(K-1)/2]+1.

Các bạn hãy lập trình tính số thứ K của dãy viết trong hệ cơ số H.

Input

  • Gồm một dòng duy nhất chứa 2 số K,H.

Output

  • In ra số duy nhất là kết quả bài toán.

Giới hạn

  • 0< K <=1000000000.
  • 0=< H <=2008.

Ví dụ

Input
7 110
Output
111

Được gửi lên bởi:Dao Bui Trung Kien
Ngày:2008-07-26
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2021-05-27 17:59:07
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/BASEH
2020-09-22 18:15:32
đề lừa đảo vl, hệ số h chứ không phải hệ số 10 :((
2020-04-01 18:33:35
siêu trí tuệ hà nôi was here !
2018-02-01 09:46:46
lừa tình người ta
thứ tha thu
2017-08-20 21:28:48 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/baseh-spoj-co-so-h/
2017-06-18 10:21:05
Các bạn tham khảo code được viết bằng C++ đầy đủ dễ hiểu tại đây nhé: http://yeulaptrinh.pw/716/baseh-spoj/

Last edit: 2017-06-18 10:39:12
2017-05-25 16:50:54
đọc đề + AC= 2p
nạp nữa cho 3p =))

Last edit: 2017-05-25 16:51:46
2017-01-10 12:11:16
đề quá lừa tình chuyển k sang hệ nhị phân là được
2016-09-27 03:03:33
Code:
http://shink.in/yBeDt
2016-02-10 05:58:16
@@@ tưởng bài khó lắm 7-->111
ai ngờ là chuyển qua hệ 2
mấy bạn khỏi đọc H cũng dc chỉ cần chuyển k thành nhị phân
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.