Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BASEH - Cơ số H

Cho một dãy số a[1],a[2],a[3],...,a[n] và hai số K,H được xác định như sau:

  • a[1]=1;
  • Nếu K chẵn thì a[K]=H*a[K/2].
  • Nếu K lẻ thì a[K]=H*a[(K-1)/2]+1.

Các bạn hãy lập trình tính số thứ K của dãy viết trong hệ cơ số H.

Input

  • Gồm một dòng duy nhất chứa 2 số K,H.

Output

  • In ra số duy nhất là kết quả bài toán.

Giới hạn

  • 0< K <=1000000000.
  • 0=< H <=2008.

Ví dụ

Input
7 110
Output
111

Được gửi lên bởi:Dao Bui Trung Kien
Ngày:2008-07-26
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2013-12-16 04:13:44 Hồ Hữu Sơn
Chuyển k sang hệ nhị phân mà cũng dài dòng
2013-11-10 13:22:34 __FA?
don gian nhung phai nghi moi ra duoc
2013-09-25 09:28:44 Nguyễn Hoàng Gia Bảo
2 dòng thôi ở spoj và 1 dòng trong pascal cũng được =))

Last edit: 2013-09-25 09:39:01
2013-09-20 13:20:25 Phạm Thị Tuyết Hoa
quá đỉnh ấy chứ, AC 100 mà bài có mỗi 5 dòng =))
2013-08-15 04:36:19 John and the cows
lừa tình, AC với 12 dòng, H thừa :v
2013-08-15 04:21:26 John and the cows
à," viết trong hệ cơ số H ", vậy nếu H=1 hoặc H=0 thì sao ???, ai cho cái test K=1000000000 H=2008 với
2013-08-15 04:07:16 John and the cows
làm ơn ai giải thích đề giùm, VD ra 12211 mới đúng chứ ???????
2013-07-14 14:55:40 Galaticos
lừa tình đếch chịu được.
2013-07-10 02:03:33 Boy nạh nùg
output đúng rồi
2013-02-05 08:18:13 Atlantic Angel
làm hoài mà chỉ được 75 đ à :(


Last edit: 2013-02-08 15:57:05
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.