Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BASEH - Cơ số H

Cho một dãy số a[1],a[2],a[3],...,a[n] và hai số K,H được xác định như sau:

  • a[1]=1;
  • Nếu K chẵn thì a[K]=H*a[K/2].
  • Nếu K lẻ thì a[K]=H*a[(K-1)/2]+1.

Các bạn hãy lập trình tính số thứ K của dãy viết trong hệ cơ số H.

Input

  • Gồm một dòng duy nhất chứa 2 số K,H.

Output

  • In ra số duy nhất là kết quả bài toán.

Giới hạn

  • 0< K <=1000000000.
  • 0=< H <=2008.

Ví dụ

Input
7 110
Output
111

Được gửi lên bởi:Dao Bui Trung Kien
Ngày:2008-07-26
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2014-11-02 02:10:43 [ND]๖ۣۜMiniString
tớ chả hiểu đề gì cả
2014-10-29 07:17:34 [KC]★★★★*-RAMEN
max ghét mấy cái đề lừa tình kiểu này
2014-10-20 16:26:29 [ND] HI
Test VD Lừa tình vãi :(
2014-10-01 13:26:41 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
xử lí bit =))))))) O(logK)
2014-09-27 06:30:51 ๖ۣۜRεus
mình cx chỉ đc 25đ :v
2014-09-21 05:48:10 Tuấn IGaMing
cc thì cũng A cmn C
2014-09-20 05:43:08 longdt9x
Đọc kĩ đề bài là AC nhé
2014-09-20 05:21:34 [CHV] Bác Thợ Sãn
tk ngọc lại đọc cmt rồi
2014-02-09 14:31:19 ấu cầy
ai có test để thử không
2014-01-09 14:24:54 Hồ Tuấn Kiệt
11 dòng, chả cần đọc h :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.