Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Bé và b?ng s? Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
216 438 428 0 10 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-08-08 18:55:01 MofK 100 0.08 2.8M

C++

4.3.2

2 2015-08-08 19:10:01 Nguyễn Hoàng Phương 100 0.00 2.9M

C++

4.3.2

3 2015-08-08 19:29:32 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.00 13M

CPP14

4 2015-08-08 21:01:36 Mirai Kuriyama 100 0.00 2.9M

C++

4.3.2

5 2015-08-08 21:08:09 Duc M. Pham 100 0.00 316k

PAS-FPC

6 2015-08-09 01:17:35 dynamic 100 0.00 3.1M

C++

4.3.2

7 2015-08-09 01:37:15 [KC]★★★★★ARSENAL1886 100 0.01 528k

PAS-FPC

8 2015-08-09 01:50:43 Thang Nguyen 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

9 2015-08-09 02:01:55 Giraffe 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

10 2015-08-09 02:23:26 Bùi Xuân Thủy 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

11 2015-08-09 02:38:30 petrpan 100 0.00 3.6M

CPP14

12 2015-08-09 02:56:40 s34vv1nd 100 0.00 376k

PAS-FPC

13 2015-08-09 03:45:55 hieptk 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

14 2015-08-09 03:54:49 Kudo 100 0.01 3.0M

C++

4.3.2

15 2015-08-09 04:05:36 [KanGaruu].Nắng 100 0.00 3.4M

CPP14

16 2015-08-09 04:25:35 [CHV] Bác Thợ Săn 100 0.01 3.0M

C++

4.3.2

17 2015-08-09 05:01:24 romqn1999 100 0.00 360k

PAS-FPC

18 2015-08-09 05:10:35 ChienTran 100 0.00 368k

PAS-FPC

19 2015-08-09 05:14:57 mọi chuyện sẽ tốt thôi :)) 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

20 2015-08-09 05:17:42 [CHV]vinh 100 0.00 360k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.