Thuỷ Bùi

@conan_96

Viet Nam, HaNoi

Institution: HNUE High School for Gifted Students

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CMP INTEGER7 MELE2 NUCLEAR ROBOCON VMDEGREE
ADS COLOREC JEWELNB MEO NUMBERS ROBOT2 VMDOM2
AVLBIT COMMAND JOBSET MESSAGE1 OLDMAPS ROPER VMECLIP
AZNET COMNET JUPI METERAIN ONBRIDGE SAFENET2 VMEMPIRE
BALLGMVN CON KBUILD MFISH ONE4EVER SEARCH VMFOUR
BAOVE COPRIMES KCOLLECT MILITARY ORDERSET SEARCH1 VMKEY
BARICAVN CPPSET KDEL MINCUT ORGAN SEC VMLP
BEADSNB CRATE KHISTORY MINROAD OTOCI SHUFFLEK VMMIRROR
BIGNUM CSTARS KMIN MJOURNEY PALINY SMAX VMMTFIVE
BILL CTAIN KMIX MKUHAR PBCGANGS SNSEQ VMQTREE
BINARY CTREE KNIGHTS1 MMATRIX PBCWATER SOCCER VMQUABEO
BINLADEN CVPDROME KQUERY MMAXPER PER SOPENP VMRESTO
BINPACK CWAY KRECT MMINPER PERIODNB STMERGE VMRR
BINTREE DANCING KTREEC MNE07 PETROLM STONE1 VMSALARY
BIRD DHEXP KVIP MORSEDEC PIZZALOC STRANGE VMSINCOS
BONUS13 DHFRBUS KWAY MOVE12 POST3 STRHFI VMSPEED
C11BC2 DHLOCK LABUDOVI MREPLBRC PWRFAIL SUBSTR VMSUBSTR
C11BCH DHLOCO LASCALE MSE06H PYRAMID2 SUMS VMSWAP
C11BEAU DIAMOND LATGACH MSE07B QBAGENTS TAMCAM VMTRIP
C11CUT DIFFSTR LATGACH4 MTOTALF QBGAME TANDV VMYT
C11DK1 DIVSEQQ LCS2X MTREE QBHEAP TBIKE VNABOR
C11DOLL DOMINO88 LEM3 NCOB QBMARKET TEST VNCUT
C11ID DPER LEM5 NDCCARD QBMAX TJALG VN_ZR_I
C11KM DRASHOOT LEM7 NETACCEL QBMST TOURS13 VOBOARD2
C11PF DTKSUB LIQ NETWRKNB QBPAL TPTICKET VOBOARD3
C11PINES DTTUI1 LIS NHPAINT QBROBOT TRAFFICN VOBRACK
C11PNUM ETF LITES NHREMIND QBSCHOOL TRILAND VOCACTUS
C11SEQ3 F1 LNACS NKA1 QBSELECT TRIPHP VOCARD
C11SEQ4 FASTEXPR LSCSC NKBM QBSTR TWIST VOGCDSUM
C11SEVEN FBRICK LSTAR NKBRACKE QHROAD TWOSUM VOJLEV
C11STAR FLOYD LUBENICA NKFLOW QMAX UPGRANET VOJUSER
C11STR FMATCH MARS NKGSHOW QMAX2 V11HH VOSCUN
C11STR2 FSELECT MATCH1 NKINV QMAX3VN V11PLAN VOSNET
C11TOUCH GRAPH MATCH2 NKJUMP QMAX4 VMAOCE VOSTOUR
C11WATER GRAPH_ MATRIX NKLINEUP QOS VMATRIX VOTELPH
C11XOA GRAYCODE MAUGIAO NKMOBILE QTLOVE2 VMBW VOVAGAME
C11YARD GSS MAXCUB NKPALIN QTREE3 VMCODE XMAS
CARDS HIREHP MBEEWALK NKPOS QTSEQ VMCOFFEE XUCXAC
CARDSHUF HIWAY MBUS NKRACING QUEENNB VMCOMP
CHAIN2 HIWAY2 MDOLLS NKSEV RAYGUN VMCOUNT
CHEER HSPC14L MECUNG NKSGAME REKMP VMCXG
CHNTOWER INFORMAC MEDIAN NPR RIDERHP VMDAOBIT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BLOPER LIGHT
LAZYCOWS SKWLTH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.