@ducpham2708

Viet Nam

Institution: THPT chuyen Le Hong Phong - TP.HCM

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CMP INSUL MDIGITS2 NKPATH QBMST TTRAVEL
ADS COIN34 IOIBIN MDOLLS NKPATROL QBPAL TTRIP
AMSSEQ COLLECT JEDNAKOS MECUNG NKPOS QBPOINT TWO
ASSIGN1 COND JOBSET MELE3 NKRACING QBRECT TWOSUM
AUCTION COUNTCBG KAGAIN MESSAGE NKREZ QBROBOT UPGRANET
AZNET COUNTPL KDIFF MINCOST NKSGAME QBSCHOOL V11WATER
BALLGMVN COWGIRL KGSS MINCUT NKSTEP QBSEGPAR V8ORG
BAOVE CRATE KINV MINK NKTEAM QBSELECT V8SCORE
BASEH CROSS12 KMEDIAN MINROAD NKTICK QBSEQ VBF1
BCDIV CRUELL KMIN MIXUP2 NKTREE QBSQUARE VBF2
BEADSNB CTNBULLS KNIGHTS1 MKUHAR NKTRIO QBSTR VBGRASS
BESTSPOT CTNEWS KPLANK MLASERP NOIXICH QBTICKET VBOARD
BFCHAL CTREE KQUERY MMASS NOTE QHROAD VCOLDWAT
BGMINE CVJETICI KSEQ1 MMAXPER NUMBER QMAX VCOWFLIX
BIGNUM DGOLD KSPREE MORSEDEC NUMCON QMAX2 VDANGER
BINARY2 DHEXP KWAY MOVE12 ONE4EVER QTGIFT1 VECTOR
BINLADEN DHFRBUS LATGACH MPILOT ORGAN QUEENNB VMCANDLE
BINTREE DHLOCO LATGACH4 MPRIME PALIN REFORM VMDAOBIT
BLGEN DHRECT LCA MPRIME1 PALINY REVAMP VMGOLD
BLOPER DHTABLE2 LCS2X MRECAMAN PBCDIV ROADS VMQUABEO
BONES DQUERY LEM2 MSE06H PBCJUMP ROBOCON VMRESTO
BONUS DTKSUB LEM3 MSE07B PBCSEQ ROPER VMRR
BONUS13 DTTUI1 LEM4 MTCBHT PBCWATER ROTATION VMSALARY
BRIDGES EXPAR LEM5 MTHCN PBCWAYS SBOOST VMSORT
BWPOINTS FBRICK LEM6 MTWALK PBCWRI SEARCH VMST
C11BC2 FIBVAL LEM7 MULONE PCIRCLE SEARCH1 VMSUBSTR
C11BEAU FINDNUM LINEGAME MZVRK PHEPNHAN SHHV VMTEST
C11CAVE FIRS LIQ NETACCEL PNUMBER SKWLTH VMUNCH
C11ID FLOW1 LIS NK2MFS POST SPBINARY VO17PHD
C11KM FLOYD LITES NKABD POST3 SPSEQ VODIVIDE
C11PAIRS FSELECT LNACS NKBM POTATO STABLE VOSCUN
C11PINES FWATER LQDGONME NKBUS POWER STMERGE VOSHANDL
C11PNUM GAME3112 LSFIGHT NKCABLE PTQMSEQ STNODE VOSMAXK
C11POST GONDOR LSTAR NKCITY PTRANG STONE1 VOSNET
C11PRIME GPMB LTPMSEQ NKDIVSEQ PVOI14_2 SUBSTR VOSRTRI
C11ROOKS GPT LUBENICA NKEDIT PVOI14_3 SUM3 VOSSEVEN
C11SEQ3 GRAPH_ LUCKYNUM NKFLOW PVOI14_4 SUMXOR VOSTOUR
C11STR2 GSS M00PAIR NKGIFTS PVOI14_5 TABLIC VOSTRIBO
C11SUM HAM12 M3TILE NKGUARD PWALK TAYTRUC VOTREE
C11TRCNT HAOI5000 MAFIJA NKINV PWRFAIL TEST VRATF
CAPITAL HAOI6000 MATCH1 NKJUMP QBAGENTS TFIELD VSTEPS
CBUYING HBT1D MATCH2 NKLETTER QBBISHOP TGPASCAL VWORDPOW
CENTRE28 HEAP1 MAXARR1 NKLINEUP QBBUILD THEME WCALC
CHATCHIT HELPPM MAXNUM NKLUCK QBDIVSEQ THREE WEATHER
CHEAT HIWAY MBIPALIN NKMAXSEQ QBGAME TJALG WORDCNT
CHEER HOUSES MBLAST NKMOBILE QBHEAP TOURS13 XMAS
CHESSCBG HSPC14I MCARDS NKNUMFRE QBHV TRAFFICN XUCXAC
CIJEVI HSPC14J MCITYHAL NKPALIN QBMAX TRAVEL12 YUGI
CLOCK HSPC14L MCOINS NKPANO QBMSEQ TRILAND

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

EGG MBEEWALK
INCVN PIZZALOC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.