Chien Tran

@tranminhchien

Viet Nam, Long Xuyen

Institution: THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Handsome

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB C11POST ELEVATOR MAXARR1 NKMINES QBHEAP TWOSAT
ADS C11PRIME FBRICK MAXCUB NKNUMFRE QBHV V11WATER
ALADDIN C11SEQ FIBVAL MAXNUM NKPALIN QBMAX V8ORG
AMSSEQ C11SEQ3 FIRS MBLAST NKPATH QBMSEQ V8SCORE
ANT C11SUM FLOYD MCARDS NKRACING QBMST VBF2
AREA C11TRCNT FSELECT MDIGITS2 NKREZ QBPAL VBGRASS
ASSIGN1 C11WATER GRAPH_ MDOLLS NKSEQ QBRECT VCOWFLIX
AUCTION C11XOA GSS MECUNG NKSEV QBROBOT VCRISIS
AZNET CAR HAF1 MESSAGE NKSGAME QBSCHOOL VDANGER
BALLGMVN CBUYING HAM12 MESSAGE1 NKTEAM QBSEGPAR VECTOR
BARICAVN CENTRE28 HAOI6000 MINCUT NKTEST QBSELECT VMDAOBIT
BASEH CHAIN2 HELPPM MINK NKTICK QBSEQ VMMTFIVE
BCDIV CHATCHIT HOUSES MINROAD NKTRIO QBSQUARE VMRESTO
BCHESS CHEAT HSPC14A MIXUP2 NOIXICH QBSTR VMRR
BEADSNB CHESSCBG HSPC14H MMASS NTSEQ QBTICKET VMUNCH
BESTSPOT CHNTOWER INSUL MMAXPER NTTREE QMAX VNCUT
BGBOARD CMP IOIBIN MORSEDEC NUMCON QMAX2 VOBIGNUM
BGMINE COIN34 ITREE MOVE12 ONE4EVER REFORM VOBOARD2
BGSTRING COLLECT KAGAIN MPILOT PAGODA ROADS VOCARD
BILL COLOREC KANDP MPRIME PARIGAME ROBOCON VODIVIDE
BINARY COMNET KPLANK MSTICK PBCDEM ROTATION VOEASY
BINLADEN COUNTCBG LASCALE MTREE PBCGANGS SAFENET2 VOGAME
BLGEN COUNTPL LATGACH MTWALK PBCSEQ SHHV VOMOVREC
BLOPER COWGIRL LATGACH4 MYSTERY PBCWATER SKPV15_5 VOPIG
BONES CRATE LCA NBFA PCIRCLE SMARTDOG VOPLANE
BONUS CREC01 LCS2X NBFM PNUMBER SPSEQ VOSPLAY
BONUS13 CRITICAL LEM1 NDCCARD POST STABLE VOSSEQ
BWPOINTS CROSS12 LEM2 NKABD POST3 STMERGE VOTREE
C11BC2 CRYPTKEY LEM3 NKBM PTRANG STNODE VOXOR
C11BEAU CTNBULLS LEM6 NKCABLE PVOI14_1 STONE1 VRATF
C11CAL CTNOWN LINEGAME NKCITY PVOI14_2 STRANGE VSTEPS
C11CAVE CTREE LIQ NKDIVSEQ PVOI14_3 SUBSTR WEATHER
C11CIR CWAY LIS NKGOLF PVOI14_4 TFIELD WORDCNT
C11CUT DHEXP LITES NKGUARD PVOI14_5 THEME XMAS
C11GAME2 DHLOCK LNACS NKINV PWALK TJALG YPKTH
C11GENIE DIGIT0 LQDGONME NKJUMP QBAGENTS TOURS13
C11ID DTDOI LUCKYNUM NKLEAGUE QBBISHOP TPCDLCS
C11KM DTGAME M3TILE NKLETTER QBDIVSEQ TRAFFICN
C11PAIRS DTTUI1 MATCH1 NKLINEUP QBFIREWK TRAVEL12
C11PNUM DTTUI2 MAUGIAO NKMAXSEQ QBGAME TREELINE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM CUTSEQS FIRE LQDDIV PALINY QTREEV
BONGDA DHCAT KINV NEAREST PIZZALOC SETNJA
CATALAN DQUERY KTUAN OWN2 PTREE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.