Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BIGNUM - Xử lý số nguyên lớn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/bignum


Cho hai số nguyên dương A và B ( A & B có không quá 1000 chữ số )

Yêu cầu:

Tính A + B, A - B, A * B

Chú ý:

Bài này chỉ được nộp với 3 ngôn ngữ: Pascal, C, C++

Khi kết quả là 0 các bạn phải in ra 0, nếu in -0 là sai

Các chữ số 0 không có nghĩa ở đầu không được in ra. VD 013 thì phải in ra là 13, chữ số 0 ở đầu không có nghĩa

Vì cách chấm ở đây là so sánh 2 FILE kết quả

Input

Dòng 1: số nguyên A

Dòng 2: số nguyên B

Output

Dòng 1: Kết quả A + B

Dòng 2: Kết quả A - B

Dòng 3: Kết quả A * B

Example

Input:
10
11

Output:
21
-1
110

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:MAWK BC C-CLANG C NCSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG PYPY3 R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Được add lên bởi Võ Khánh Trung

hide comments
2011-01-05 09:07:35 Quyen_pas
aj bao e voi?!
2011-01-05 09:06:43 Quyen_pas
chay lau thi phai the nao?
2010-09-12 03:39:02 ..
po tay.com
2010-07-02 07:39:18 T_Anh


Last edit: 2010-11-25 12:50:16
2010-06-23 00:41:53 Lê Ðỗ Tân
dùng thuật toán bigint các bạn nhá.
2010-03-26 16:03:39 Trùm chép code ...
ức chế vật mãi mà vẫn chạy wá lâu :((. Có ai bik sao ko??? Test o nha bự kiểu jì cũng nhanh lắm mà !!!!
2010-02-10 04:14:10 Igneel Dragon
có test j đặc biệt không? ai biết nói cho em nhé, em làm mãi mà vẫn chưa acc nổi (mặc dù chạy trên máy mấy cái test to bự tổ vẫn đúng)
2010-01-15 15:20:25 Super Lại Mạnh Tuấn
Tle mo*i' dau
2009-10-06 17:05:01 hungkyo
e cũng bị hệt như vậy, chạy ở nhà ổn cả mà nộp lên bị 0 điểm.
2009-09-20 05:17:41 Phát


Last edit: 2009-12-03 18:24:13
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.