Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BIGNUM - Xử lý số nguyên lớn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/bignum


Cho hai số nguyên dương A và B ( A & B có không quá 1000 chữ số )

Yêu cầu:

Tính A + B, A - B, A * B

Chú ý:

Bài này chỉ được nộp với 3 ngôn ngữ: Pascal, C, C++

Khi kết quả là 0 các bạn phải in ra 0, nếu in -0 là sai

Các chữ số 0 không có nghĩa ở đầu không được in ra. VD 013 thì phải in ra là 13, chữ số 0 ở đầu không có nghĩa

Vì cách chấm ở đây là so sánh 2 FILE kết quả

Input

Dòng 1: số nguyên A

Dòng 2: số nguyên B

Output

Dòng 1: Kết quả A + B

Dòng 2: Kết quả A - B

Dòng 3: Kết quả A * B

Example

Input:
10
11

Output:
21
-1
110

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:MAWK BC C-CLANG C NCSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG PYPY3 R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Được add lên bởi Võ Khánh Trung

hide comments
2012-08-08 20:14:58 Lê Trường Giang
input có số 0 ở đầu ko
2012-08-04 11:09:40 Nguyễn Tính
bó tay, test đúng hết mà trên này nói sai kết quả là sao ta, hog lẽ kết quả có dấu - là chuổi là sai hả?
2012-02-25 03:41:17 2ez


Last edit: 2012-11-15 02:44:04
2011-11-09 14:34:46 Vinh tiu
k hieu sai dau
2011-09-13 07:36:19 Heo
cho e xin text thu cua? bai` nay` dj cac anh ui :((.

Last edit: 2011-09-13 07:37:24
2011-08-30 08:54:51 Heo
bài này dùng a,b dạng xâu là ra. Mình thử trên máy đúng hết. Nộp lên lại sai. có ai có text nào hay không? cho mình xin với.
2011-08-26 00:22:52 Heo
co' ai co' text thu bai nay hk ?. Sao chay tren may dung', nop len day lai sai nhi?
2011-07-23 16:22:45 Lê Hoàng Phước
cho hỏi file inp có file nào có string 0...00 đầu k ạ
2011-07-23 16:19:36 Lê Hoàng Phước
làm đúng tất tại sao lại sai kq ? 3 truong hop trong 4 truong hop - + ,- - ,+ + ,- -
ket hop so hoc so lon nguyen duong lần lượt m>n or N>m khi bỏ dấu vẫn k ra @@
2011-06-19 13:48:13 NTQ
sao e cứ bị WA nhỉ. zz
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.