Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BIGNUM - Xử lý số nguyên lớn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/bignum


Cho hai số nguyên dương A và B ( A & B có không quá 1000 chữ số )

Yêu cầu:

Tính A + B, A - B, A * B

Chú ý:

Bài này chỉ được nộp với 3 ngôn ngữ: Pascal, C, C++

Khi kết quả là 0 các bạn phải in ra 0, nếu in -0 là sai

Các chữ số 0 không có nghĩa ở đầu không được in ra. VD 013 thì phải in ra là 13, chữ số 0 ở đầu không có nghĩa

Vì cách chấm ở đây là so sánh 2 FILE kết quả

Input

Dòng 1: số nguyên A

Dòng 2: số nguyên B

Output

Dòng 1: Kết quả A + B

Dòng 2: Kết quả A - B

Dòng 3: Kết quả A * B

Example

Input:
10
11

Output:
21
-1
110

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:MAWK BC C-CLANG C NCSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG PYPY3 R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Được add lên bởi Võ Khánh Trung

hide comments
2017-08-19 09:12:02 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/bignum-spoj-xu-ly-nguyen-lon/
2016-10-23 16:11:28
mãi mới AC :))
2016-09-25 15:48:47
Code AC:
http://shink.in/8VSly
2015-11-25 04:44:57
1 phát AC :v

Last edit: 2015-11-25 04:45:53
2015-07-02 16:46:53 Coder nhà mình


Last edit: 2015-07-02 16:49:19
2015-04-06 17:13:10 Sue
Đúng 2 lần thì AC :v
Lần 1: 0.02s -> WA
Lần 2: 0.20s -> AC
quên mất trường hợp khi A=B thì hiệu = 0
dùng mảng số :v dù to đến đâu cx quất đc tất :3
2015-02-25 02:45:18 Bee
+ 2 số cùng dương
+ 2 số cùng âm
+ 1 số âm 1 số dương
2015-02-15 17:02:32 to_yeu_mao_hieu_dong
bài này max thốn
2014-08-28 18:17:13 #idiotCoder
WA liên tục == bài này xuất ra từng số được không nhỉ? (kq âm mình print kí tự '-' rồi xuất từng số). test hoài ko thấy sai :(
2014-08-05 19:27:30 No One
bị TLE, ai giúp với :(((
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.