Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BIGNUM - Xử lý số nguyên lớn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/bignum


Cho hai số nguyên dương A và B ( A & B có không quá 1000 chữ số )

Yêu cầu:

Tính A + B, A - B, A * B

Chú ý:

Bài này chỉ được nộp với 3 ngôn ngữ: Pascal, C, C++

Khi kết quả là 0 các bạn phải in ra 0, nếu in -0 là sai

Các chữ số 0 không có nghĩa ở đầu không được in ra. VD 013 thì phải in ra là 13, chữ số 0 ở đầu không có nghĩa

Vì cách chấm ở đây là so sánh 2 FILE kết quả

Input

Dòng 1: số nguyên A

Dòng 2: số nguyên B

Output

Dòng 1: Kết quả A + B

Dòng 2: Kết quả A - B

Dòng 3: Kết quả A * B

Example

Input:
10
11

Output:
21
-1
110

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:MAWK BC C-CLANG C NCSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG PYPY3 R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Được add lên bởi Võ Khánh Trung

hide comments
2014-07-26 07:02:06 VuongDuongbuh
Mọi người sử dụng gì để được 100 điểm á ?


Last edit: 2014-07-26 07:05:17
2014-07-20 12:03:41 :((
bài này ai để file trống mà sai thì thử bỏ ko dung file xem có đung ko
2014-01-28 16:30:55 càng code càng buồn ðời
cho em hỏi bài này dùng ansistring được không hay phải dùng mảng lưu số, xin cảm ơn
2013-12-17 14:57:42 Xiao Lang
Chạy máy nhà mất đúng 0.1s nộp lên TLE...
2013-11-24 16:32:45 Nguyễn Hoàng Nam
cẩn thận là sẽ được hết
2013-11-01 10:55:42 Hồ Tuấn Kiệt
Thời gian ngặt ghê :( Máy nhà 1000*1000 chắc cũng ~0,5 giây là lên đây thì chạy quá lâu :(
2013-10-30 02:36:17 Phạm Mạnh Hưng
1000 kí tư jhết 4s :((
2013-09-16 02:41:22 dương dễ thương vl
giải sao đây ta

Last edit: 2013-09-16 02:41:50
2013-09-14 13:18:19 anh chỉ yêu mình em.....VTNN......
eo hieu chay cham may o nha test max 1000 van dc phan nhan mat 1000*1000 ma deo chay dc
2013-06-13 02:59:04 Ðoàn Việt Bách
em chẳng hiểu sao khi print(mul(a, b)) kq sai mà gán x=mul(a, b) rồi print(x) thì lại đúng :((
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.