Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BIGNUM - Xử lý số nguyên lớn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/bignum


Cho hai số nguyên dương A và B ( A & B có không quá 1000 chữ số )

Yêu cầu:

Tính A + B, A - B, A * B

Chú ý:

Bài này chỉ được nộp với 3 ngôn ngữ: Pascal, C, C++

Khi kết quả là 0 các bạn phải in ra 0, nếu in -0 là sai

Các chữ số 0 không có nghĩa ở đầu không được in ra. VD 013 thì phải in ra là 13, chữ số 0 ở đầu không có nghĩa

Vì cách chấm ở đây là so sánh 2 FILE kết quả

Input

Dòng 1: số nguyên A

Dòng 2: số nguyên B

Output

Dòng 1: Kết quả A + B

Dòng 2: Kết quả A - B

Dòng 3: Kết quả A * B

Example

Input:
10
11

Output:
21
-1
110

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:MAWK BC C-CLANG C NCSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG PYPY3 R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Được add lên bởi Võ Khánh Trung

hide comments
2013-06-12 20:08:30 Ðoàn Việt Bách
WA hoài, ức chế :((
2013-06-05 09:09:39 determination
chạy bị lỗi (NZEC) thì phải lsao ạ?
2013-06-03 16:15:37 Hồ Sỹ Thành
WA là sao thế, code trong TLC mà :???
2013-05-15 08:17:44 ๖ۣۜLove๖ۣۜ
ko co perl kia
ko biet dung perl 6
2013-04-21 11:41:22 toi quan nice
bực bội quá, nộp hoài ko đc, ai AC cho em cái HD hay cái test đi, :D
2013-01-27 11:39:30 Lai Manh Tuan
dùng python 5 dòng ac
2012-12-30 19:19:11 Nguyễn Trung Lợi
Bai nay dung Python la xong =))
2012-12-04 14:13:42 Nguyễn Thành Hải
input ko có 0 ở đầu đâu
2012-12-04 14:13:05 Nguyễn Thành Hải
bạn nào làm sai thì vì bạn làm sai, lo mà test lại đi
bạn nào bị quá thời gian thì do ct bạn chậm, sinh chuỗi 2 số a, b độ dài 1000 mà test lại đi
lên đây nói bừa cũng vô dụng thôi, bài này của người ta treo lên bao năm rồi ko lẽ lại để chương trình chấm sai sao.
2012-11-13 14:39:53 Hiển Hoàng
k hieu tai sao nua
menh nhu z ma chi dk 20% la the nao
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.