Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Truyền tin Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1626 8395 2464 3227 574 1286 839

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-07-27 06:52:13 Cảnh Toàn Nguyễn accepted 0.00 3.3M

C++

4.3.2

2 2010-09-14 20:41:04 visual accepted 0.00 11M

CPP

3 2016-01-03 08:44:25 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) accepted 0.00 3.4M

CPP14

4 2015-01-01 14:41:44 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) accepted 0.01 3.4M

C++

4.3.2

5 2018-01-20 04:41:15 Anh Ám Ảnk accepted 0.01 19M

CPP14

6 2018-12-26 02:39:08 cuộc đời là bể khổ accepted 0.01 17M

CPP14

7 2015-08-21 15:45:04 Chị ơi anh yêu em accepted 0.02 10M

C++

4.3.2

8 2016-08-20 16:17:39 Thu Uyen Nguyen accepted 0.02 382M

PAS-FPC

9 2016-08-24 09:59:12 N.T.H.T accepted 0.02 12M

PAS-FPC

10 2016-09-06 16:36:33 NormalCoder accepted 0.02 1.1M

PAS-FPC

11 2016-09-16 10:10:40 ST December accepted 0.02 4.1M

PAS-FPC

12 2016-09-22 12:21:55 Trần Gia Nguyên accepted 0.02 12M

PAS-FPC

13 2016-09-23 06:04:55 bfyfyuyu accepted 0.02 12M

PAS-FPC

14 2016-09-25 05:15:12 CODE GÀ accepted 0.02 32M

PAS-FPC

15 2016-09-29 16:53:20 ILDT accepted 0.02 16M

PAS-FPC

16 2016-10-15 05:05:25 lingling accepted 0.02 12M

PAS-FPC

17 2016-11-09 03:10:24 Nguyễn Đình Hoàng Phúc đt dt tb accepted 0.02 37M

PAS-FPC

18 2016-12-17 15:59:27 ☕ ☔ Dũng Bờm ☔ ☕ accepted 0.02 36M

PAS-FPC

19 2016-12-23 08:45:07 Chung accepted 0.02 12M

PAS-FPC

20 2016-12-25 09:42:14 noname accepted 0.02 12M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.