no name

@cdsht

Viet Nam, asdasdasd

Institution: asdasd

ahihi, yeu khong ma nhin

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CTNBULLS KCOIN MESSAGE NKTICK QMAX4 V8ORG
ADS CTNEWS KDEL METERAIN NKTOSS QTDIVSEQ V8SCORE
ALERT CTNOWN KDIFF MINK NKTRIO QTGIFT1 VBOARD
AMSSEQ CTREE KGSS MINROAD NOIXICH QTLOVE2 VCOLDWAT
ASSIGN1 CWAY KINV MIXUP2 NSP QTREE3 VDANGER
AUCTION DAMAGE KMEDIAN MLASERP NTTREE QTREEV VMCANDLE
AVLBIT DEGREE KMIN MMASS NUMBER QTREEX VMCOFFEE
BALLGMVN DEMSO KNCB MMOD29 NUMBERS QTSEQ VMCOMP
BARICAVN DGOLD KNIGHTS1 MSE06H NUMCON RABGAME VMDAOBIT
BASEH DHEXP KPLANK MSE07B NUMVN REFORM VMDEGREE
BCDIV DHFRBUS KQUERY MSE08G ONE4EVER REVAMP VMGOLD
BEADSNB DHFUNC KQUERY2 MSTICK ORDERSET RIDDLE VMQUABEO
BESTSPOT DHLOCO KSEQ1 MTREE OWN2 ROBOCON VMRELATE
BILL DHRECT KTUAN MYSTERY PAGAIN ROTATION VMRESTO
BINARY DHSERV KVIP MZVRK PARIGAME SAFENET2 VMRR
BINARY2 DHTABLE2 LABUDOVI NDCCARD PATULJCI SBOOST VMSALARY
BONES DIGIT LASCALE NEAREST PBCDEM SEARCH VMSORT
BONGDA DIGIT0 LATGACH NETACCEL PBCDIV SEARCH1 VMST
BONUS DQUERY LATGACH4 NK2MFS PBCGANGS SEC VMSUBSTR
BONUS13 DTDOI LCS2X NKABD PBCSEQ SETNJA VMSWAP
BWPOINTS DTKSUB LEM3 NKBM PBCWATER SHCH VMUNCH
C11BC2 EGG LEM4 NKCABLE PBCWRI SHHV VMYT
C11CAL ELEVATOR LEM6 NKCITY PERC SHTH VNCUT
C11CAVE EQ LEM7 NKCNT1 PIZZALOC SKFIB VNEMPIRE
C11COMP ETF LIGHT NKCOMP PLACE SKWLTH VN_ZR_I
C11GENIE FBRICK LINEGAME NKDIVSEQ PNUMBER SPBINARY VOBIGNUM
C11HUM FINDNUM LIQ NKFLOW POST2 SPSEQ VOBOARD3
C11ID FIRS LIS NKGSHOW POTATO SPSUM VOSCAL
C11KM FLOYD LITES NKGUARD PRODUCT SQUARES VOSCUN
C11LOCK FOCUS LKNIGHT NKINV PTRANG STABLE VOSEXP
C11PAIRS FOURPOS LNACS NKLAND PVOI14_2 STONE1 VOSHANDL
C11PNUM FSELECT LQDGONME NKLEAGUE PWALK SUBSTR VOSLIS
C11TCT FWATER LSFIGHT NKLINEUP QBBISHOP SUMTREE VOSMAXK
C11WATER GRAPH_ LSPITO NKLP QBDIVSEQ SUPERSUM VOSNET
C11XOA GSS LUBENICA NKLUCK QBGAME TBIKE VOSPLAY
CBUYING HAF1 LUCKY13 NKMAXSEQ QBHEAP TJALG VOSRTRI
CENTRE28 HBT1D M00PAIR NKMOBILE QBHV TNHTEST VOSSEVEN
CHAIN2 HEAP1 M3TILE NKNET QBMAX TOURS13 VOSTOUR
CHEER HELPPM MACHINE NKNUMFRE QBMSEQ TRAFFICN VOSTRAVL
CNMARBLE HOUSES MAUGIAO NKONEARC QBMST TREENUM VOSTREE2
COMNET HSPC14H MAXARR1 NKPALIN QBPAL TRILAND VOSTRIBO
COUNTCBG HSPC14I MAXNUM NKPATH QBRECT TRIPHP VOTREE
COUNTPL HSPC14L MBLAST NKPOS QBSCHOOL TTRIP VRATF
COWGIRL ILSMATH MCIRGAME NKRACING QBSEQ TWIST VSTEPS
CREC01 INCVN MCOINS NKREZ QBSQUARE TWO WCALC
CROSS12 INSUL MDIGITS NKSGAME QBSTR TWOSUM WEATHER
CRUELL IOIBIN MDIGITS2 NKSP QHROAD UPGRANET YPKTH
CRUELL2 KAGAIN MDOLLS NKSTEP QMAX UPIT
CRYPTKEY KBUILD MECUNG NKTEAM QMAX2 V11WATER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

MATCH1
PTQMSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.