UYEN NGUYEN

@dungde99

Viet Nam, Da Nang

Institution: Le Quy Don specialized High School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CLEAR JEWELNB MELE3 OPTCUT QMAX2 TREEPATH
ADS COWGIRL KANDP MESSAGE PALINY QTDIVSEQ UPGRANET
AMSSEQ CRATE KDEL MINCUT PARIGAME QTREEV V11WATER
AREA CREC01 KDIFF MIXUP2 PBCWATER QUEENNB V8ORG
AUCTION CRECT KINGDOM MPILOT PERIODNB RAYGUN V8SCORE
BALLGMVN CRITICAL KINV MREPLBRC PETROLM RBULL VDANGER
BARICAVN CROSS12 KKDD MSTRING PTQMSEQ REFORM VMCIRCLE
BCHESS CTNBULLS KPLANK MTWALK PTRANG RIDDLE VMCOMP
BEADSNB CTNOWN KQUERY NETACCEL PVOI14_1 ROBOCON VMCUT2
BGMAGIC CTREE KVIP NK05DSRT PVOI14_2 SAFENET2 VMMTFIVE
BGMINE DGOLD LASCALE NKBRACKE PVOI14_4 SCOLLECT VMPIZZA
BGSTRING DHFRBUS LCS2X NKCITY PVOI14_5 SEC VMQUABEO
BIGNUM DHLOCO LEM3 NKGOLF PWALK SEQ198 VMREL6
BINARY2 DQUERY LEM5 NKINV PWRFAIL SHTH VMROPES
BLAND DTGAME LEM7 NKJUMP QBAGENTS SKPV15_5 VMSQUARE
BLGEN DTTUI1 LINEGAME NKLEAVES QBBISHOP SMARTDOG VMYT
BONUS DTTUI2 LITES NKLINEUP QBDIVSEQ SMAX VOBIGNUM
BWPOINTS DUGOVI LNACS NKLUCK QBGAME SOPENP VOBOARD2
C11CAVE ELEVATOR LQDGONME NKMINERS QBHEAP STNODE VODIVIDE
C11DOLL FBRICK LSFIGHT NKPANO QBMARKET STONE1 VOMARIO
C11GAME2 FIRS LTPMSEQ NKPOLICE QBMSEQ STRAVEL VOMOVREC
C11KM FSELECT LUBENICA NKPOLY QBMST SUBSTR VORAIN
C11POST FWATER LUCKY13 NKRACING QBPAL SUMS VOSCUN
C11ROOKS GPMB LUCKYNUM NKREZ QBRECT TAPN VOSSEQ
C11SEQ4 GRAPH_ M3TILE NKSEQ QBROBOT TAYTRUC VOSTRIBO
C11SSTR GSS MATCH1 NKSEV QBSCHOOL TFIELD VOTREE
C11STAR HAOI5000 MAXARR1 NKSGAME QBSEGPAR THEME WEATHER
C11STR2 HBTLCA MAXCUB NKTABLE QBSELECT TJALG WORD01
C11SUM HEAP1 MBIPALIN NKTICK QBSEQ TOPALIN
CATALAN HIREHP MDOLLS NSRAIL QBSQUARE TOTALODD
CENTRE28 HP09ANTS MECUNG NTPFECT QBSTR TREASRE
CHAIN2 IOIBIN MELE2 NUMBER QMAX TREAT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHUOIHAT DTKSUB ENET HSPC14K MMASS QBMAX
COPYDNA EGG HSPC14H LATGACH PYRAMID2 TEST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.