Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOI 2015 Day 1 - Chìa khóa mã số Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
584 2548 2265 0 146 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-01-13 11:53:43 Hoang Nguyen 100 1.98 13M

C++

4.3.2

2 2015-01-13 12:19:24 [Barker][GauGau].cpp 100 1.81 3.8M

CPP

3 2015-01-13 12:43:52 ‍Lien 100 0.68 3.0M

C++

4.3.2

4 2015-01-13 12:45:38 ‍Lien 100 0.97 3.8M

CPP

5 2015-01-13 12:46:12 ‍Lien 100 0.74 3.7M

CPP14

6 2015-01-13 18:42:47 MinhThao 100 5.82 3.4M

C++

4.3.2

7 2015-02-08 05:30:09 Vuong Hy 100 3.78 4.8M

PAS-FPC

8 2015-07-29 10:04:23 The Mastermind 100 2.57 620k

PAS-FPC

9 2015-10-23 11:25:56 Chị ơi anh yêu em 100 2.62 3.2M

C++

4.3.2

10 2015-10-24 15:51:10 Trans 100 5.95 6.2M

C++

4.3.2

11 2015-10-29 16:10:45 chii68 100 2.43 11M

C++

4.3.2

12 2015-11-05 08:02:37 avfsalkjfas 100 2.53 15M

C++

4.3.2

13 2015-11-05 08:05:23 longdt9x 100 2.38 3.1M

C++

4.3.2

14 2015-11-06 08:54:43 doctor 100 2.05 3.7M

CPP14

15 2015-11-10 02:04:51 Nguyễn Quang Thức 100 1.63 3.7M

CPP14

16 2015-11-10 02:07:08 petrpan 100 5.68 19M

CPP14

17 2015-11-10 10:04:52 ∞Skyscraper∞ 100 6.99 43M

C++

4.3.2

18 2015-11-10 17:39:04 mọi chuyện sẽ tốt thôi :)) 100 2.24 11M

C++

4.3.2

19 2015-11-10 17:42:12 Chuyên Hóa LQĐ 100 2.11 12M

C++

4.3.2

20 2015-11-11 08:25:36 Nắng 100 1.99 11M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.