Mạnh Vũ Duy

@duymanhit

Viet Nam, Hai Duong

Institution: UET-VNU

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CPPSET JEWELNB MYSTERY NKTICK QBMAX TFIELD
ACMNB CRATE KAGAIN NDCCARD NKTOSS QBMSEQ TJALG
ADS CREC01 KDIFF NETACCEL NOIXICH QBMST TPCLKNUM
ALADDIN CRECT KINV NETWRKNB NTFRAME QBPOINT TPTICKET
AMSSEQ CRYPTKEY KMIN NKABD NTKING QBRECT TWOSUM
ASSIGN1 CTREE KQUERY NKBUS NTPFECT QBROBOT UPGRANET
AZNET CUTSEQS KVIP NKCABLE NTSEQ QBSELECT V11COMET
BALLGMVN DBRACKET LATGACH NKCOMP NTSHEEP QBSEQ V8SCORE
BCDIV DHFUNC LATGACH4 NKDIVSEQ NTSURF QBSTR VCOWFLIX
BEADSNB DHGARDEN LCS2X NKFLOW NTTREE QBTICKET VMCANDLE
BGBOARD DHRECT LEM NKGOLF NUMCON QBTRANS VMDAOBIT
BGMAGIC DIVSEQQ LEM3 NKGSHOW ORDERSET QMAX VMPIZZA
BGMINE DOMINO88 LEM4 NKGUARD OTOCI QMAX2 VMRESTO
BGSTRING DTKSUB LINEGAME NKH PALINX QMAX4 VMSALARY
BGTRAVEL DTTUI1 LIQ NKINV PARIGAME QTREE3 VMSORT
BILL FIBVAL LIS NKJUMP PBCDEM QTREEX VNEMPIRE
BINARY FINDNUM LIS2VN NKLEAVES PBCSEQ QTSEQ VOBIGNUM
BONES FLOYD LITES NKLINEUP PERIODNB QUEENNB VODIVIDE
BONUS FMATCH LNACS NKMAXSEQ PERNALTY REFORM VOEXC
BONUS13 FOCUS LUBENICA NKMINES PNUMBER RIDDLE VOITSORT
C11ANT2 FWATER MCONVOI NKMOBILE POST RIDERHP VOMARBLE
C11CAL GLOVE MEDIAN NKMOU POST3 ROBOCON VOSMAXK
C11DOLL GRAPH_ MESSAGE1 NKPALIN PRAVO ROTATION VOSNET
C11ID GROUP METERAIN NKPOLI PTRANG SAFENET2 VOSSEVEN
C11SEQ GSP1 MILITARY NKPOLICE PVOI14_2 SCOLLECT VOSTR
C11SEQ3 GSS MINCOST NKPOLY PVOI14_3 SDRIVE VOSTRAVL
CAR HAM12 MINCUT NKPOS PVOI14_4 SHHV VOTREE
CARDS HEAP1 MINROAD NKREZ PVOI14_5 SHUFFLEK VOXOR
CARDSHUF HIREHP MMOD29 NKSEQ PWRFAIL SKPV15_5 VQUERY
CAVLI HOUSE MOVE12 NKSEV QBBUILD SPBINARY WEATHER
CMP ILSMATH MPRIME1 NKSGAME QBDIVSEQ STMERGE
COIN34 INKPRINT MSE07B NKSPILJA QBGAME SUBSTR
COLOREC IOIBIN MULONE NKTARDY QBMARKET SUMXOR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

PALIN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.