The Mastermind

@themastermind

Viet Nam, Hải Phòng

Institution: Tran Phu High school for the specialized

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CAR GROUP LUCKY13 NKPOLY QMAX3VN VBF1
ADBRACK CARDS GSS LUCKYNUM NKRACING QMAX4 VBF2
ADS CARDSHUF HAM12 MAFIJA NKREZ QOS VBOARD
ALADDIN CASTLE HBTLCA MATCH1 NKSEQ QTANCOL VCOLDWAT
AMSSEQ CATGO HEAP1 MAUGIAO NKSGAME QTDIVSEQ VDANGER
ANARC09I CBUYING HIREHP MAXARR1 NKSTEP QTGIFT1 VECTOR
ANT CENTRE28 HP09ANTS MBEEWALK NKTEAM QTLOVE2 VMATRIX
AP CHATCHIT HSPC14A MBUS NKTICK QTREE3 VMAZE
AREA CHEAT HSPC14C MDIGITS2 NOIXICH QTREEX VMBW
ASSIGN1 CHESSCBG HSPC14I MEDIAN NORMA QUEENNB VMCIRCLE
ATOURISM CLEAR HSPC14J MESSAGE NOTE RABGAME VMCOMP
AUCTION COLLECT HSPC14K MESSAGE1 NPR RABGAME1 VMCUT2
AVLBIT COLOREC HSPC14L METERAIN NTTREE RAYGUN VMDAOBIT
AZNET COMNET INCVN MFISH NUCLEAR RBULL VMDOMINO
BAABO CON INFORMAC MINCUT NUMCON REFORM VMLINES
BALLGMVN COUNTCBG INSUL MINK OTOCI REGIONS VMLSEQ
BAOVE COWGIRL ITREE MINROAD PALINY REKMP VMQUABEO
BASEH CPPSET JEWELNB MIXUP2 PARIGAME RIDERHP VMRR
BCDIV CRATE JOBSET MMASS PASSET ROADS VMSPEED
BCHESS CREC01 KAGAIN MMAXPER PBCSEQ ROBOCON VMST
BEADSNB CRECT KAMP MOVE12 PBCWATER ROPER VMUNCH
BFCHAL CRITICAL KBUILD MPRIME PCIRCLE ROTATION VNCUT
BGBOARD CROSS12 KCOLLECT MPYRAMID PERIODNB SEARCH VNEMPIRE
BGMAGIC CRYPTKEY KDEL MTELE PHEPNHAN SEC VOBIGNUM
BGMINE CTNBULLS KGSS MTREE PKADKP SEQ198 VOBRACK
BGSTRING CTREE KHISTORY MTWALK PNUMBER SHHV VODIVIDE
BGTRAVEL CUTSEG KINGDOM MULONE POINTS2 SKPV15_5 VODONCAY
BIGNUM CVPDROME KINV MYSTERY POST SKWTHR VOGAME
BINLADEN CWAY KMEDIAN NBFA POST3 SLIKAR VOITSORT
BLGEN DEMSO KMIN NBFD PTRANG SMARTDOG VOMOVREC
BLOPER DGOLD KNIGHTS1 NBFM PTREE SOCCER VOPLANE
BOB DHEXP KPLANK NETACCEL PVOI14_1 STNODE VOROOM
BONES DHFRBUS KQUERY NETWRKNB PVOI14_2 SUBSTR VOS4DCUB
BONGDA DHFUNC KQUERY2 NHREMIND PVOI14_3 SUMS VOSCOMPS
BONUS DHGARDEN LABUDOVI NKABD PVOI14_4 TCOSEG VOSMAXK
BONUS13 DHLEXP LANDK NKBM PVOI14_5 TEST VOSNSEQ
BUS_ DHLOCK LATGACH NKBUS PVOI14_6 TFIELD VOSPLAY
BWPOINTS DHLOCO LATGACH4 NKCABLE PWALK TJALG VOSPOW
C11ANT DHRECT LCA NKCITY PYRAMID2 TPBISHOP VOSRTRI
C11ANT2 DHSERV LCS2X NKCNT1 QBBISHOP TPCDLCS VOSSEVEN
C11BC2 DIGIT0 LEM NKDIVSEQ QBDIVSEQ TPCHOLE1 VOSTRIBO
C11CAVE DIVSEQQ LEM1 NKFLOW QBFLOWER TPCHOLE2 VOTREE
C11COMP DPER LEM2 NKGSHOW QBMARKET TPCLKNUM VOXOR
C11GAR DQUERY LEM3 NKGUARD QBMAX TPCPALIN VQUERY
C11GENIE DTDOI LEM4 NKINV QBMSEQ TPCPPLAR VRATF
C11KM DTTUI1 LEM5 NKJUMP QBMST TPINCD VSTEPS
C11LOCK ELECT LEM6 NKLEAVES QBRECT TPTICKET VUKVN
C11PAIRS ELEVATOR LEM7 NKLETTER QBROBOT TRAINING VWORDS
C11PF EXPAR LIGHT NKLINEUP QBSCHOOL TREECST WCALC
C11PIPI FERRIES LIGHTS NKLUCK QBSELECT TREELINE WEATHER
C11PRIME FIBVAL LINEGAME NKMAXSEQ QBSEQ TRIPHP WORDCNT
C11SEQ FIRS LIQ NKMOBILE QBSQUARE TWOSAT WS
C11SEQ3 FLOYD LIS NKNUMFRE QBSTR TWOSUM YPKTH
C11SEVEN FOCUS LNACS NKONEARC QBTICKET UPGRANET ZABAVA
C11STR2 FSELECT LQDRACE NKPAIRS QBTRANS V11WATER
C11TOUCH FWATER LSEA NKPALIN QHROAD V8ORG
C11WATER GLOVE LSRLE NKPATH QMAX V8SCORE
CAPITAL GRAPH_ LUBENICA NKPOLICE QMAX2 V8SORT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

FFLOW
QTREEV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.