Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKPALIN - Chuỗi đối xứng

Một chuỗi được gọi là đối xứng (palindrome) nếu như khi đọc chuỗi này từ phải sang trái cũng thu được chuỗi ban đầu.

Yêu cầu: tìm một chuỗi con đối xứng dài nhất của một chuỗi s cho trước. Chuỗi con là chuỗi thu được khi xóa đi một số ký tự từ chuỗi ban đầu.

Dữ liệu vào

Gồm một dòng duy nhất chứa chuỗi s, chỉ gồm những chữ cái in thường.

Kết qủa

Gồm một dòng duy nhất là một xâu con đối xứng dài nhất của xâu s. Nếu có nhiều kết quả, chỉ cần in ra một kết quả bất kỳ.

Giới hạn

Chuỗi s có độ dài không vượt quá 2000.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
lmevxeyzl

Kết qủa
level

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-11-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Practice Round
Problem Setter: Ngô Minh Đức

hide comments
2021-04-22 10:11:32
https://www.ideone.com/Ht5ZJg
2020-02-12 16:44:18
Anh Nguyen ngu quá thiếu chữ else làm mất hai tiếng mới fix đc
2020-02-12 16:12:45
Bài như lồn, Anh Nguyen đẹp trai làm tiếng mấy vẫn sai
2020-02-12 16:10:54
..

Last edit: 2020-02-12 16:14:58
2019-08-16 13:56:35
Bạn ở dưới bị trẻ trâu à. Đừng lấy danh idol của t để đi chửi bậy
2019-06-10 11:10:15
bài như lồn . Đinh Đức Mạnh Nam Định vô đối
2019-06-05 08:52:19
https://kienthuc24h.com/bai-giai-nkpalin-spoj-2118-chuoi-doi-xung/
2019-05-27 18:51:37
bài như lồn . Lê Tuấn Khang Lào Cai vô đối
2019-05-03 12:19:57
Dung Bui T1K28 tu tin AC :)))
2018-12-07 15:41:10
mới học C ( thấy khó quá ........)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.