Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKPALIN - Chuỗi đối xứng

Một chuỗi được gọi là đối xứng (palindrome) nếu như khi đọc chuỗi này từ phải sang trái cũng thu được chuỗi ban đầu.

Yêu cầu: tìm một chuỗi con đối xứng dài nhất của một chuỗi s cho trước. Chuỗi con là chuỗi thu được khi xóa đi một số ký tự từ chuỗi ban đầu.

Dữ liệu vào

Gồm một dòng duy nhất chứa chuỗi s, chỉ gồm những chữ cái in thường.

Kết qủa

Gồm một dòng duy nhất là một xâu con đối xứng dài nhất của xâu s. Nếu có nhiều kết quả, chỉ cần in ra một kết quả bất kỳ.

Giới hạn

Chuỗi s có độ dài không vượt quá 2000.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
lmevxeyzl

Kết qủa
level

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-11-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Practice Round
Problem Setter: Ngô Minh Đức

hide comments
2012-10-15 15:57:43 Trần Ðại
Đọc ghi như trong Console. VD C++ cin vs cout
2012-10-13 14:07:33 Huy Leonis
cho mình hỏi, mình mới tham gia, trong chương trình thì đọc và ghi vào file nào ạh???
2012-08-01 14:47:32 PSA.D41buibun
phải ra cả 2 dãy chứ. thế này thì thiếu quá
2012-04-30 01:18:12 Gầy :))
Ha ha lam dc zoj zui wa^^
2012-03-31 15:44:48 Người Ðặc Biệt
Chọn level không phải lexel chắc là do trường hợp có nhiều đáp án thì chọn xâu có thứ tự từ điển nhỏ hơn.
2012-03-03 02:09:25 nguyen tuan dat
@@
2012-02-28 13:54:12 Tom Sawyer
njnjnjnjnjnjnjnjnjnj
2012-01-11 15:38:13 Huynh Tu Thien
ren dc có 10 ri :-s
2011-12-07 10:16:06 Nguyễn Vãn Thoản
in: lmevxeyzl
output: level va lexel
moi dung
yêu cầu đề ra: output chỉ cần in ra 1 kết quả nếu có nhiều chuỗi thôi
2011-10-10 12:40:44 bui ngoc son
ko co giai li a
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.