Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKPALIN - Chuỗi đối xứng

Một chuỗi được gọi là đối xứng (palindrome) nếu như khi đọc chuỗi này từ phải sang trái cũng thu được chuỗi ban đầu.

Yêu cầu: tìm một chuỗi con đối xứng dài nhất của một chuỗi s cho trước. Chuỗi con là chuỗi thu được khi xóa đi một số ký tự từ chuỗi ban đầu.

Dữ liệu vào

Gồm một dòng duy nhất chứa chuỗi s, chỉ gồm những chữ cái in thường.

Kết qủa

Gồm một dòng duy nhất là một xâu con đối xứng dài nhất của xâu s. Nếu có nhiều kết quả, chỉ cần in ra một kết quả bất kỳ.

Giới hạn

Chuỗi s có độ dài không vượt quá 2000.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
lmevxeyzl

Kết qủa
level

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-11-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Practice Round
Problem Setter: Ngô Minh Đức

hide comments
2014-01-06 15:10:27 Nguyễn Anh Tuấn
để input output là gì vậy hả
2013-08-23 08:10:27 Quốc Thắng
20 hay 100 là ở truy vết đấy.
2013-08-20 09:23:21 Thanh Duy
ví dụ đó còn cái lexel, cần xuất ra ko ?
2013-08-18 08:29:15 Nguyễn Trọng Ðoan
mình tìm được số kí tự cần xóa chứ chưa tìm đươc xâu con sau khi xóa huhu
2013-08-16 11:32:14 The Wizard
Mọi người ơi làm thế nào để tối ưu vậy ? Mình làm QHD giống bài xâu con chung được độc có 50
2013-06-17 19:49:28 Atlantic Angel
QHĐ như bài xâu con chung :D
2013-06-14 15:06:51 Ðinh Lê Long
QHD dk mỗi 20 điểm phải ko nhỉ
2013-04-11 13:36:53 Phạm Ngọc Hưng
QHD :))))))

Last edit: 2013-04-11 13:42:32
2013-03-25 17:10:40 Ta Minh Duc
Lam sao ma em sub len ko chay dc nhi test em ra lexel
2013-03-20 08:32:20 Ho Quang Thang
hehe

Last edit: 2013-03-20 08:32:38
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.