Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKPALIN - Chuỗi đối xứng

Một chuỗi được gọi là đối xứng (palindrome) nếu như khi đọc chuỗi này từ phải sang trái cũng thu được chuỗi ban đầu.

Yêu cầu: tìm một chuỗi con đối xứng dài nhất của một chuỗi s cho trước. Chuỗi con là chuỗi thu được khi xóa đi một số ký tự từ chuỗi ban đầu.

Dữ liệu vào

Gồm một dòng duy nhất chứa chuỗi s, chỉ gồm những chữ cái in thường.

Kết qủa

Gồm một dòng duy nhất là một xâu con đối xứng dài nhất của xâu s. Nếu có nhiều kết quả, chỉ cần in ra một kết quả bất kỳ.

Giới hạn

Chuỗi s có độ dài không vượt quá 2000.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
lmevxeyzl

Kết qủa
level

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-11-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Practice Round
Problem Setter: Ngô Minh Đức

hide comments
2017-01-16 10:44:11
hay

2017-01-10 08:10:34
QHĐ + nhân ma trận 10 đấm vẫn chưa AC
2016-11-15 08:29:02
http://www.bloghentai.info/90-190-xem-hentai-vietsub-boku-no-pico-tap-1-ova-1.html
2016-04-03 15:48:22 xin đừng quên tôi


Bạn có thể tham khảo thuật toán và code tại: http://yeulaptrinh.pw/83/spoj-nkpalin/
2016-01-19 13:48:16
yeah QHD muôn năm
có nhiều đáp án nên in cái gì cũng dc
2016-01-13 15:35:09
ko hiu lam
2016-01-01 13:09:47 [ND]๖ۣۜMiniString
Bài này có nhiều dáp án đúng ko?
2015-12-27 00:47:37
ai giải thích hộ e cái dynamic programming đc k. Phần này e còn kém. Fb: Duong Hoang Nguyen
2015-12-23 17:29:52
đặt tên ntn vậy ?
2015-10-28 12:37:11
Bài này dùng "dynamic programming" mà. Có thể giải trực tiếp hoặc quy về bài toán tìm chuỗi con chung lớn nhất của 2 chuỗi
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.