Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LTPMSEQ - Tìm xâu

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ltpmseq


 

Sau khi đã giải được PTQMSEQ, PM bắt leaxtanh vượt qua thử thách thứ 2 là chứng tỏ tình cảm của mình. Leaxtanh viết ra trên giấy n xâu với những dòng chữ tình cảm.
Sau khi viết xong, với con mắt tinh đời, PM hỏi leaxtanh : có duy nhất 1 xâu xuất hiện lẻ lần. Nếu tìm được thì sẽ đi chơi.

 

Sau khi đã giải được PTQMSEQ, PM bắt leaxtanh vượt qua thử thách thứ 2 là chứng tỏ tình cảm của mình. Leaxtanh viết ra trên giấy n xâu với những dòng chữ tình cảm.

Sau khi viết xong, với con mắt tinh đời, PM hỏi leaxtanh : có duy nhất 1 xâu xuất hiện lẻ lần. Nếu tìm được thì sẽ đi chơi.

Bạn hãy giúp leaxtanh nhé. :D

 

Input

 

Dòng đầu tiên chứa số n( n<=10^5)

N dòng sau là các xâu st ( length(st) <=15);

 

Output

 

1 dòng duy nhất chứa xâu cần tìm.

Nếu không tìm được in ra -1;

 

Input:
9
Mai
Yeu
Lam
Son
Toi
Toi 
Lam
Son
Yeu

Output:
Mai

Được gửi lên bởi:‮ ‮
Ngày:2011-10-01
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Thi tỉnh Thanh Hóa

hide comments
2011-10-02 08:55:14 Goku [C11]
Các xâu là các chữ cái 'a'..'z' và 'A'..'Z'
2011-10-02 08:51:28 trandatbav
trie LÀ QUÁ ĐỦ, nhưng hình như có cách tốt hơn đấy

Last edit: 2011-10-02 08:51:50
2011-10-02 07:04:51 St.VDQD
bài này code C++ dùng STL <20 dòng là accepted
2011-10-02 03:41:37 ‮ ‮
Bạn pooh đặt tên lại đi nhé. Ko thì mình nói với admin đấy. :)
2011-10-02 03:19:29 ‮ ‮
Cả. Đề ko nói j mà bạn
2011-10-02 02:51:17 Minh^^
Khỉ thật, mình nộp trên ieon có 0,11s test 1 mà ở đây TLE là thế nào
2011-10-02 02:49:35 CoderPTNK1114
PS cho hỏi các kí tự nhập vào chỉ là các chữ in hoa hay cả chữ thường và các dấu câu ạ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.