Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LTPMSEQ - Tìm xâu

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ltpmseq


 

Sau khi đã giải được PTQMSEQ, PM bắt leaxtanh vượt qua thử thách thứ 2 là chứng tỏ tình cảm của mình. Leaxtanh viết ra trên giấy n xâu với những dòng chữ tình cảm.
Sau khi viết xong, với con mắt tinh đời, PM hỏi leaxtanh : có duy nhất 1 xâu xuất hiện lẻ lần. Nếu tìm được thì sẽ đi chơi.

 

Sau khi đã giải được PTQMSEQ, PM bắt leaxtanh vượt qua thử thách thứ 2 là chứng tỏ tình cảm của mình. Leaxtanh viết ra trên giấy n xâu với những dòng chữ tình cảm.

Sau khi viết xong, với con mắt tinh đời, PM hỏi leaxtanh : có duy nhất 1 xâu xuất hiện lẻ lần. Nếu tìm được thì sẽ đi chơi.

Bạn hãy giúp leaxtanh nhé. :D

 

Input

 

Dòng đầu tiên chứa số n( n<=10^5)

N dòng sau là các xâu st ( length(st) <=15);

 

Output

 

1 dòng duy nhất chứa xâu cần tìm.

Nếu không tìm được in ra -1;

 

Input:
9
Mai
Yeu
Lam
Son
Toi
Toi 
Lam
Son
Yeu

Output:
Mai

Được gửi lên bởi:‮ ‮
Ngày:2011-10-01
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Thi tỉnh Thanh Hóa

hide comments
2011-10-03 15:19:31 trandatbav


Last edit: 2011-10-03 15:23:14
2011-10-03 14:55:30 the apple of my eyes
p/s nên add thêm test
5
zzzz
zzz
z
zzzz
z
2011-10-03 14:53:13 the apple of my eyes
thuật toán của mình 15*n nè

Last edit: 2011-10-03 14:54:26
2011-10-03 14:05:47 ‮ ‮
O(N) bạn làm được mình bái siêu nhân.
2011-10-03 13:55:41 trandatbav
Mấy bạn vào bảo test sai là thế nào =.=

Last edit: 2011-10-03 15:23:33
2011-10-03 13:03:16 Nguyễn Trung Hiếu
O(n) mà cũng TLE là sao chời :|
2011-10-03 12:16:40 ‮ ‮
Bài này thuật toán đơn giản thôi bạn
2011-10-03 02:26:06 Ðẹp trai có gì sai
bài này làm cách O(nlogn) mà cũng TLE :(


Last edit: 2011-10-03 02:26:46
2011-10-03 02:24:13 Ðẹp trai có gì sai
Test ví dụ cho sai ở chữ "Toi" kìa
1 xâu là 'Toi'
xâu còn lại là 'Toi '
(có khoảng trắng)

Last edit: 2011-10-03 02:24:32
2011-10-02 13:08:34 ðẹp trai bẩm sinh
Đúng là STL C++ 20 dòng :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.