Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LTPMSEQ - Tìm xâu

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ltpmseq


 

Sau khi đã giải được PTQMSEQ, PM bắt leaxtanh vượt qua thử thách thứ 2 là chứng tỏ tình cảm của mình. Leaxtanh viết ra trên giấy n xâu với những dòng chữ tình cảm.
Sau khi viết xong, với con mắt tinh đời, PM hỏi leaxtanh : có duy nhất 1 xâu xuất hiện lẻ lần. Nếu tìm được thì sẽ đi chơi.

 

Sau khi đã giải được PTQMSEQ, PM bắt leaxtanh vượt qua thử thách thứ 2 là chứng tỏ tình cảm của mình. Leaxtanh viết ra trên giấy n xâu với những dòng chữ tình cảm.

Sau khi viết xong, với con mắt tinh đời, PM hỏi leaxtanh : có duy nhất 1 xâu xuất hiện lẻ lần. Nếu tìm được thì sẽ đi chơi.

Bạn hãy giúp leaxtanh nhé. :D

 

Input

 

Dòng đầu tiên chứa số n( n<=10^5)

N dòng sau là các xâu st ( length(st) <=15);

 

Output

 

1 dòng duy nhất chứa xâu cần tìm.

Nếu không tìm được in ra -1;

 

Input:
9
Mai
Yeu
Lam
Son
Toi
Toi 
Lam
Son
Yeu

Output:
Mai

Được gửi lên bởi:‮ ‮
Ngày:2011-10-01
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Thi tỉnh Thanh Hóa

hide comments
2012-04-15 16:47:43 Danh Nguyen
Trường hợp tất cả các xâu đều xuất hiện số lẻ lần thì xuất ra gì vậy bạn?
2011-10-26 06:19:30 ‮ ‮
Máy nhà bạn với máy VOJ khác nhau nhiều lắm
2011-10-25 05:48:44 code quá lâu
chạy test thử 10^5 vẫn ngon mà. sao nộp thử lại chạy quá lâu nhỉ ??
2011-10-15 15:52:46 Hoc nhieu vao it,Hoc it vao cung it.


Last edit: 2011-10-15 18:02:08
2011-10-15 14:11:24 ‮ ‮
Test 100% đúng á bạn
2011-10-15 05:43:47 mmym
=)) Kq sai mà lắm bạn AC mà bạn.
2011-10-14 22:26:23 ~(^@^)~
hình như test không đúng hay sao oh
làm xong thấy kq sai mất
ct chạy bị báo là sai kq
2011-10-09 13:24:06 ‮ ‮
May mắn của bạn thôi
2011-10-05 01:14:27 the apple of my eyes
test ra đúng kq nhưng thuật toán sai chạy sai kq nộp vẫn ac =))
2011-10-03 15:22:42 trandatbav
Mà test bạn mình ra đúng kq mà
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.