Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tính toán số lớn Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
139 573 550 0 23 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-12-30 03:55:12 Vuong Hy 100 1.68 304k

PAS-FPC

2 2014-12-30 05:01:40 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 1.20 2.8M

C++

4.3.2

3 2014-12-30 05:17:18 Nguyen Tien Trung Kien 100 1.84 2.8M

C++

4.3.2

4 2014-12-30 05:21:59 Nhung anh sao dem 100 1.91 3.4M

C++

4.3.2

5 2014-12-30 05:32:22 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 1.80 2.7M

C++

4.3.2

6 2014-12-30 05:33:09 Nguyễn Hữu Phát 100 1.32 260k

PAS-FPC

7 2014-12-30 06:12:11 BIDV 100 5.48 2.9M

C++

4.3.2

8 2014-12-30 06:17:15 Beerus 100 2.06 424k

PAS-FPC

9 2014-12-30 06:19:21 ping Pong 100 2.84 320k

PAS-FPC

10 2014-12-30 08:49:00 Coder nhà mình 100 1.94 272k

PAS-FPC

11 2014-12-30 11:26:49 [$Zeus$] 100 1.28 296k

PAS-FPC

12 2014-12-30 11:27:29 Nam 100 2.75 1399M

JAVA

13 2014-12-30 13:01:50 outplayed 100 3.80 728k

PAS-FPC

14 2014-12-30 14:06:51 Đào Phan Khải 100 1.76 14M

PAS-FPC

15 2014-12-30 14:46:52 Thanh Tùng 100 1.22 296k

PAS-FPC

16 2014-12-30 16:38:17 Nguyễn Quang Trung (rekcusTQ) 100 1.55 3.9M

C++

4.3.2

17 2014-12-31 01:08:56 Nguyễn Chiến 100 0.83 240k

PAS-FPC

18 2014-12-31 02:36:59 Ngọc 100 5.64 368k

PAS-FPC

19 2014-12-31 17:47:51 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 3.85 2.8M

C++

4.3.2

20 2015-01-02 09:16:04 QC 100 0.79 244k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.