Việt Dũng Nguyễn

@toilanvd

Viet Nam, Hanoi

Institution: DHKHTNDHQGHN

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COUNTPL KAGAIN MELE2 NKMOBILE QBHV VBF1
AMSSEQ COWGIRL KBSUDOKU MEO NKMOU QBMAX VBF2
ANT CPPSET KGSS MESSAGE NKNET QBMSEQ VBGRASS
AREA CRATE KINV MESSAGE1 NKNUMFRE QBMST VBOARD
ASSIGN1 CREC01 KKDD MINK NKPALIN QBRECT VCOWFLIX
AUCTION CRECT KMIN MINMOVE NKPANO QBSCHOOL VCRISIS
AZNET CTNBULLS KNCB MINROAD NKPOLICE QBSELECT VECTOR
BALLGMVN CVJETICI KNMANO MIXUP2 NKPOLY QBSEQ VMAOCE
BASEH CWAY KPLANK MJOURNEY NKRACING QBSQUARE VMBW
BCDIV DEGREE KQUERY MMASS NKREZ QBSTR VMCODE
BFCHAL DEMSO KSPREE MMMGAME NKSEQ QBTICKET VMCOMP
BIC DHFRBUS KTREEC MMOD29 NKSGAME QBTREEK VMCOUNT
BIGNUM DHLOCK KTUAN MNE07 NKSTEP QMAX VMDOM2
BINARY DHLOCO LASCALE MNERED NKTEAM QMAX2 VMECLIP
BINLADEN DHTABLE LATGACH MORSEDEC NKTICK QOS VMEMPIRE
BINTREE DIFFSTR LATGACH4 MOVE12 NOIXICH QTANCOL VMGROUP
BONES DIGIT0 LAZYCOWS MPRIME NTHUGE QTMOVE VMHEARTS
BONUS DISNEY1 LCS2X MPRIME1 NUCLEAR RAYGUN VMKEY
BOXES DISNEY2 LEM MRECAMAN NUMBERS RECT3 VMMARBLE
BRIDGES DIVSEQQ LEM1 MSE06H NUMCON RECTP VMMTFIVE
BWPOINTS DPER LEM2 MSE07B ONE4EVER REGIONS VMRR
C11CAL DQUERY LEM3 MSE08G ORDERSET RIDDLE VMSCALE
C11CAVE DTDOI LEM6 MTREE PA06ANT ROADS VMSCRMBL
C11DK2 DTTUI1 LIGHTS MTWALK PAGODA ROBOT2 VMSINCOS
C11GAME1 DTTUI2 LINEGAME MULONE PALIN ROPER VMSORT
C11GAR ELECT LIQ MYSTERY PALINY ROTATION VMTEST
C11HUM EQUTRI LIS NBFA PASSWORD SALESMAN VMTILE
C11ID ETF LIS2VN NBFD PATULJCI SEARCH VMUNCH
C11KM EUROBET LNACS NBFM PBCDEM SEARCH1 VMYT
C11NHL FACUP LOTT NCOB PBCDIV SEC VNABOR
C11PAIRS FASTEXPR LQDFIBO NDCCARD PBCSEQ SKBUS VNBRACK
C11SEQ FBRICK LQDFIBO2 NEAREST PBCWATER SKWTHR VOBIGNUM
C11SEQ2 FERRIES LQDGONME NHREMIND PBCWRI SMARTDOG VOEXC
C11SEQ3 FINDNUM LQDGRAPE NK05MNIM PCHESS4 SNSEQ VOITSORT
C11STR2 FINFRAC LSFIGHT NK2MFS PCIRCLE SPBINARY VOJLEV
C11SUM FIRS LSPALIN NKA1 PCYCLE STNODE VOJUSER
C11TOUCH FLOWGROW LTPMSEQ NKABD PER STONE1 VORAIN
CAR FLOYD LUBENICA NKBAS PIZZALOC STRANGE VOS2SUM
CARDSHUF FMATCH M00PAIR NKBM PNUMBER STRHFI VOVAGAME
CASTLE GPMB M3TILE NKBUS POST SUBSTR VPARTSUM
CATALAN GPT MACHINE NKCABLE POST3 SUMTREE VQUERY
CBUYING GRAPE MAJSTOR NKCITY POWER SUMXOR VRATF
CDMUSIC GRAPH_ MATCH1 NKDEC PRAVO TAXID VSTEPS
CHAIN2 HEADQRT MATCH2 NKDIVSEQ PRODUCT TCDFZ VTRI
CHATCHIT HEAP1 MATRIX NKEDIT PTQMSEQ TEST WAVE
CHEAP HELPPM MAUGIAO NKFLOW PTRANG TJALG WCALC
CHEAT HIWAY MAXARR1 NKINV PWALK TPTICKET WEATHER
CHESSCBG HIWAY2 MAXNUM NKJUMP PWRFAIL TREAT WELL
CHNTOWER HOUSES MBEEWALK NKLAND PYRAMID2 TREELINE XAYNHA
CLOCK ILSBIN MBLAST NKLEAGUE QBAGENTS TWINSNOW XMAS
CMP ILSMATH MBUS NKLEAVES QBBISHOP TWO XYZ
CNMARBLE INCVN MCIRGAME NKLETTER QBBUILD TWOOPERS YUGI
COLOREC INKPRINT MCITYHAL NKLINEUP QBCAKE TWOSAT
CONANSP INSUL MDIGITS NKLP QBCOND UPGRANET
COND IOIBIN MDIGITS2 NKMAXSEQ QBGAME V11STR
COUNTCBG JOBSET MECUNG NKMINERS QBHEAP V11WATER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALAKE DBRACKET KQUERY2 PALINX QBPOINT SPQUEUE
BAABO FIRE MCONSTR QBMOUSE SKFIB THREE
BRACKET GLOVE NKTARDY QBPIZZA SKWLTH TREEK
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.