Kien Bui

@magician_14312

Viet Nam, Hanoi

Institution: PTIT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB DHCIRCUI KSEQ1 MPRIME PBCFIBO STRANGE VMRR
AMSSEQ DHFUNC KTUAN MPRIME1 PBCWATER SUBSTR VMSHAPE
ANT DHGARDEN LABUDOVI MRECAMAN PCIRCLE TAYTRUC VMSINCOS
AREA DHRECT LASCALE MRECT1 PHEPNHAN TCDFZ VMSORT
AREATRI DHSERV LATGACH MTREE PNUMBER TEST VMSPEED
ASSIGN1 DHTRI LATGACH4 MTRIAREA POST TGPASCAL VMST
BALLGMVN DIGIT0 LCS2X MTWALK POST2 TJALG VMSUBSTR
BARICAVN DQUERY LEM MULONE POST3 TNHTEST VMSUDOKU
BCDIV DTKSUB LEM1 MYSTERY POTATO TOPALIN VMUNCH
BEADSNB DTTUI1 LEM3 NBFA POWER TOURS13 VMWTREE
BIGNUM DTTUI2 LEM5 NEAREST PRAVO TPCLKNUM VMYT
BLGEN ETF LINEGAME NETACCEL PRODUCT TRAFFICN VNCUT
BONUS FAREY3 LIS NKABD PVOI14_3 TRAVEL12 VNEMPIRE
BRACKET FINDNUM LIS2VN NKBM PYTHAEQ TREELINE VOBIGNUM
BWPOINTS FLOYD LITES NKBRACKE QBBUILD TRILAND VOEASY
C11CAL FOCUS LKNIGHT NKBUILD QBGAME TWINSNOW VOGCDSUM
C11CAVE FWATER LOG10P NKCARD QBHEAP TWIST VOJLEV
C11CIR GONDOR LOTT NKCITY QBHV TWOSAT VORAIN
C11GENIE GPMB LQDFIBO NKFLOW QBMAX UPGRANET VOS2SUM
C11PAIRS GPT LQDFIBO2 NKGSHOW QBMST V8SCORE VOSCAL
C11PNUM GRAPH_ LTPMSEQ NKGUARD QBPAL VBGRASS VOSCOMPS
C11SEQ GROUP LUBENICA NKINV QBPOINT VBOARD VOSGAME
C11SUM GS M00PAIR NKLAND QBRECT VCOLDWAT VOSMAXK
C11TOUCH GSS M3TILE NKLINEUP QBSCHOOL VCOWFLIX VOSPLAY
C11WATER HARBINGE MAFIJA NKMOBILE QBSELECT VDANGER VOSPOW
C11XOA HBT1D MATCH1 NKNUMFRE QBSEQ VECTOR VOSRTRI
CAPITAL HEAP1 MAUGIAO NKPALIN QBSQUARE VM15SWAP VOSSEQ
CAR HINHTHOI MAXNUM NKREZ QBSTR VMATRIX VOSSEVEN
CENTRE28 HOUSES2 MBLAST NKSEQ QHROAD VMCANDLE VOSTR
CHESSCBG HSPC14A MCIRGAME NKSP QMAX VMCOFFEE VOSTRAVL
CHNTOWER HSPC14E MCITYHAL NKSTEP QMAX2 VMCXG VOSTRIBO
CLOCK HSPC14K MCONVOI NKTEAM QTLOVE3 VMECLIP VOTREE
CMP HUGEKNAP MDIGITS NKTICK QTREE3 VMELLIP VQUERY
COIN34 ILSMATH MDIGITS2 NKTREE QTSEQ VMGCDSUM VSTEPS
COLOREC ILSMATH2 MEDIAN NTHUGE REC04 VMGOLD VUKVN
COPRIMES INTEGER7 MEO NTTREE ROADS VMHCN WAVE
COUNTCBG IOIBIN MESSAGE NUCLEAR ROCKS VMKEY WCALC
COUNTPL JACOBI MESSAGE1 NUMCON ROTATION VMLSEQ WORDCNT
CPRIME KAGAIN METERAIN NUMVN SHHV VMPIZZA XAYNHA
CRATE KINV MINK PA06ANT SHTH VMPRINCE XMAS
CREC01 KKKCT2 MINROAD PAGAIN SOPENP VMQUABEO ZABAVA
CRECT KPLANK MMASS PALINX SPBINARY VMREL6
CT KQUERY MMAXPER PALINY SPSUM VMROOK
CTREE KQUERY2 MMOD29 PBCDIV STABLE VMROPES

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

FFLOW THREE
SUMXOR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.