Thanh Tùng

@thanhtung29497

Viet Nam, Thái Bình

Institution: CTB

Programming and IT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CREC01 LABUDOVI NK2MFS PA06ANT QTBIT VMKEY
AMSSEQ CRECT LCS2X NKABD PALINY QTDIVSEQ VMMTFIVE
AZNET CROSS12 LEM2 NKBM PARIGAME QTREE3 VMRR
BALLGMVN CRYPTKEY LEM3 NKBRACKE PBCSEQ QUEENNB VMSORT
BEADSNB CSTARS LGAME NKBUS PBCWATER ROBOCON VMST
BIGNUM CTF LINEGAME NKCABLE PCIRCLE ROCKS VMSWAP
BINLADEN CTNEWS LIQ NKCITY PERIODNB SEC VMTRIP
BOB DIVSEQQ LIS NKFLOW POST SKFIB VOBIGNUM
BONUS DTDOI LITES NKGIFTS POST3 SPSEQ VOBOARD2
BONUS13 DTKSUB LNACS NKGUARD PTRANG STABLE VOCACTUS
BRACKET DTTUI1 LSRLE NKINV PVOI14_1 STMERGE VOCARD
BUBBA2 FIBVAL LSTAR NKJUMP PVOI14_2 STNODE VODIVIDE
BWPOINTS FLOYD LTPMSEQ NKLEAVES PVOI14_3 STRANGE VOEASY
C11BC2 FWATER LUBENICA NKLINEUP PVOI14_4 STRAVEL VOITSORT
C11CAL GSS MAFIJA NKMAXSEQ PVOI14_5 SUBSTR VOMARBLE
C11CUT HAF1 MATCH1 NKMINES PWALK TFIELD VOPIG
C11FBR HAM12 MAXARR1 NKMOBILE PWRFAIL THEME VORAIN
C11PINES HBTLCA MBLAST NKNET QBAGENTS THREE VOS2SUM
C11POST HEAP1 MCLEAN NKONEARC QBBISHOP TJALG VOSCUN
C11SEQ3 HIREHP MESSAGE NKPALIN QBBUILD TOURS13 VOSEXP
C11SEQ4 HIWAY MESSAGE1 NKPARITY QBCIRARC TRAFFICN VOSFENCE
C11STR2 HSPC14A MINCUT NKPATH QBGAME TRAVEL12 VOSGAME
C11SUM HSPC14D MINK NKPATROL QBHEAP TREELINE VOSMAXK
C11TRCNT HSPC14H MINROAD NKPOS QBMAX TWO VOSNET
C11WATER HSPC14I MIXUP2 NKRACING QBMSEQ TWOSUM VOSNUM
C11YARD HSPC14J MMAXPER NKREZ QBMST UPGRANET VOSPLAY
CAR HSPC14L MMMGAME NKSEQ QBPAL V8SCORE VOSRTRI
CARDS INSUL MORSEDEC NKSEV QBRECT VBF2 VOSSEVEN
CENTRE28 IOIBIN MOVE12 NKSGAME QBROBOT VBOARD VOSTOUR
CHAIN2 JOBSET MRECT1 NKSP QBSCHOOL VCOWFLIX VOSTR
CHESSCBG KAGAIN MTREE NKTABLE QBSELECT VDANGER VOSTRIBO
COLLECT KINV MTWALK NKTEAM QBSEQ VECTOR VOTREE
COLOREC KMIN NBFA NKTICK QBSTR VMAOCE VRATF
COMNET KNIGHTS1 NBFM NKTREE QBTICKET VMAZE VSTEPS
COUNTCBG KPLANK NDCCARD NOIXICH QBTRANS VMCOFFEE WORDCNT
COUNTPL KQUERY NEAREST NPR QMAX VMCOMP YUGI
COWGIRL KSEQ1 NETWRKNB NTSEQ QMAX2 VMECLIP
CRATE KWAY NK05MNIM OPTCUT QOS VMHCN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

INCVN MSE07B RIDDLE
JACOBI QTREEV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.