Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tìm xâu Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
251 917 883 0 33 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-01-08 13:02:27 Nguyên 100 2.70 13M

C++

4.3.2

2 2011-01-08 15:05:19 Ma Chao 100 2.33 10M

PAS-FPC

3 2011-01-08 15:57:11 Miko 100 2.33 9.9M

PAS-FPC

4 2011-01-08 16:51:43 100 2.50 9.8M

PAS-FPC

5 2011-01-08 18:13:30 Haru Haru 100 3.29 10M

PAS-FPC

6 2011-01-08 19:53:24 kunn 100 2.30 9.8M

PAS-FPC

7 2011-01-08 22:54:14 Saturn 100 3.06 8.2M

CPP

8 2011-01-09 14:56:01 Alex 100 2.75 9.9M

PAS-FPC

9 2011-01-10 18:03:18 TNO 100 2.95 9.8M

PAS-FPC

10 2011-02-28 09:16:29 RR 100 1.10 12M

C++

4.3.2

11 2011-03-09 17:54:45 LoneWolf 100 1.99 6.3M

PAS-FPC

12 2011-05-02 07:47:08 난 널 사랑해 100 2.08 12M

PAS-FPC

13 2011-11-10 16:31:47 Rhett 100 2.08 12M

PAS-FPC

14 2011-12-01 00:22:48 डुओंग 100 2.56 10M

PAS-FPC

15 2011-12-25 12:49:10 Hacker7 100 2.39 17M

PAS-FPC

16 2011-12-27 15:23:11 akatsuki 100 2.93 13M

PAS-FPC

17 2012-01-07 07:02:52 Khang Kháu Khỉnh 100 2.56 12M

PAS-FPC

18 2012-01-07 13:29:51 Cà Phê Sữa 100 2.69 12M

PAS-FPC

19 2012-01-21 16:10:42 DuyBao 100 2.52 18M

PAS-FPC

20 2012-02-28 18:44:39 Discite4ever 100 1.78 3.1M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.