Khanh Nguyen

@bikrone

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: PTNK

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACODE CTNBULLS KTUAN MINMOVE NKLETTER PRAVO TAXID
AUCTION CTNEWS LASCALE MIXUP2 NKLEXIC PTRANG TCDFZ
BASEH CTNMRECT LATGACH MJOURNEY NKLINEUP PYRAMID2 TEST
BCDIV DANCING LATGACH2 MKFLAGS NKMAXSEQ PYTHAEQ THEME
BFCHAL DEGREE LATGACH4 MKOKOS NKMINES QBBISHOP THREE
BIC DEMTAU LEM1 MLASERP NKNL QBBUILD TJALG
BIGNUM DIGIT0 LEM5 MMASS NKNUMFRE QBCOND TOPALIN
BINARY DISNEY1 LEM6 MMAXPER NKPALIN QBDIVSEQ TOTALODD
BONES DMAYA LIGHTS MMMGAME NKPATH QBHEAP TPMZVRK
BOSS DPEQN LINEGAME MMOD29 NKSEQ QBHV TPTICKET
BWGAME DTOGRADA LIQ MOBIVINA NKSEV QBMAX TREAT
C11GAR DTPYRA LIS MOVIES NKSGAME QBMSEQ TREENUM
CAR DTTUI1 LKNIGHT MPILOT NKSP QBMST TRICIR
CATALAN DTTUI2 LNACS MPRIME NKSTEP QBPAL TWINSNOW
CBUYING ETF LQDFROG MPRIME1 NKTEAM QBRECT TWO
CENTRE28 FIRS LQDGONME MRECAMAN NKTHEME QBSELECT UPGRANET
CHAIN2 FLOYD LQDRECT MSE06H NKTICK QBSEQ V11STR
CHATCHIT FP LSFIGHT MSTICK NKTREE QBSTR V11WATER
CHEAT FRIEND LUBENICA MTWALK NKTRIO QBTICKET VBF1
CHEER GARDEN25 LUCKYNUM MYSTERY NOIXICH QMAX VBF2
CHESSCBG GPT M00PAIR MZVRK NOTE QUAD VBGRASS
CHNREST GRAPH_ M3TILE NBFA NSP RAYGUN VBOARD
CHNTOWER GRAYCODE MAJSTOR NBFD NTBANK ROADS VCOLDWAT
CINEMA GSS MATCH1 NBFM NTHUGE ROCKS VCOWFLIX
CLOCK HELPPM MATMA NK05MNIM NTPACK ROTATION VDANGER
CMP HOUSES MAXARR1 NKABD NTSHEEP SBOOST VMUNCH
CNMARBLE HUGEKNAP MAXARR2 NKBUS NUMCON SETNJA VN_ZR_I
COIN34 INSUL MAXCUB NKCABLE OPTCUT SHCH VOLIS
COLLECT INTEGER7 MBEEWALK NKCARD PAGAIN SHHV VPARTSUM
COLOREC IVANA MBLAST NKCAT PBCDEM SHTH VRATF
COMMAND JEDNAKOS MCHAOS NKCITY PBCFIBO SNSEQ VSTEPS
CON KAGAIN MCIRGAME NKDISNEY PBCISPIS SOPENP VTRI
COND KBUILD MCITYHAL NKDIVSEQ PBCSEQ SPSEQ VTRI2
COUNTCBG KCOIN MCLONUM NKEDIT PBCWAYS SQUARES VWORDPOW
COWGIRL KDEL MCOINS NKFLOW PBCWRI STABLE WEATHER
CP KDTUYEN MDIGITS NKGIFTS PCIRCLE STNODE WORDCNT
CPPSET KGSS MDIGITS2 NKGUARD PNUMBER STRANGE XAYNHA
CREC01 KMBUS MDOLLS NKH POST SUBSTR XOINC
CRUELL KMIN MFISH NKINV POST3 SUPERSUM
CRUELL2 KSEQ1 MGAME1 NKJUMP POTATO TABLIC
CT KSPREE MINK NKLEAGUE POWER TAPN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

NKTOSS QBSQUARE
QBCAKE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.