@ndlong

Viet Nam

Institution: HNUE High School for Gifted Students

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CTREE KINV MINK NKPALIN QBHV THEME
ANT CUTRECT KMIN MLASERP NKRAIN QBMARKET TJALG
AREA CWAY KNIGHTS1 MMASS NKREZ QBMAX TOPALIN
ASSIGN1 DEMSO KQUERY MMATRIX NKSEV QBMSEQ TOTALODD
AUCTION DIGIT0 KSPREE MMAXPER NKSGAME QBMST TPBISHOP
BAOVE DISNEY1 LATGACH MNERED NKTARDY QBPAL TPMZVRK
BASEH DMAYA LATGACH4 MPILOT NKTHEME QBROBOT TPTICKET
BESTSPOT DQUERY LEDOTAN MRECAMAN NKTICK QBSCHOOL TRAFFICN
BIGNUM DTGAME LEM1 MSE07B NKTREE QBSEGPAR TREELINE
BINARY ELEVATOR LEM3 MSTICK NKTRIO QBSELECT TWIST
BINLADEN ENET LEM4 MTREE NOTE QBSEQ TWOREG
BONES EQ LINEGAME MTWALK NSP QBSQUARE UPGRANET
BONUS F1 LIQ MZVRK NTSEQ QBSTR V11COMET
BRIDGES FINDNUM LIS NBFD NTSURF QMAX V11HH
BWPOINTS FIRS LITES NETACCEL NTTREE QMAX2 V11PLAN
C11WATER FLOYD LNACS NICEQUAD NUMBER QMAX3VN V11STR
CAR FMATCH LQDDIV NKBM NUMBERS REC04 V11TOUR
CARDS FOCUS LQDGONME NKBRK2 NUMCON RECTP V11WATER
CATALAN FP LQDHAUNT NKCARD OPTCUT ROADS V8ORG
CBUYING GPT LQDRECT NKCAT ORDERSET ROTATION V8SCORE
CENTRE28 GRAPH LQDXEUI NKCITY PALINY SAFENET2 V8SORT
CHAIN2 GRAPH_ LUBENICA NKDISNEY PARIGAME SHHV VBF1
CHATCHIT GSS MAJSTOR NKDIVSEQ PASSWORD SNAD VBF2
CHUOIHAT HEADQRT MATCH1 NKFLOW PBCISPIS SOPENP VBLOCKS
CINEMA HEAP1 MATCH2 NKGIFTS PBCSEQ SPBINARY VBOARD
CLEAR HELPPM MATMA NKINV PBCWATER SPFIBO VCOLDWAT
CLOCK HINHTHOI MAXARR1 NKJUMP PBCWRI SPMAP VCOWFLIX
CMP HIWAY MBEEWALK NKLAND PER SPQUEUE VDANGER
CNMARBLE HIWAY2 MBLAST NKLEAGUE PNUMBER SPSEQ VECTOR
COIN34 ILSMATH MCITYHAL NKLETTER POST STABLE VKNIGHTS
COLOREC INCVN MCOINS NKLINEUP POST3 STONE1 VRATF
COUNTPL INSUL MDIGITS NKMARS PTREE STRANGE VUKVN
COWGIRL IOIBIN MDIGITS2 NKMOBILE PWALK SUBSTR VWORDPOW
CRITICAL JEDNAKOS MDOLLS NKMSG QBBISHOP SUMXOR WIFI
CRUELL KAGAIN MEDIAN NKNLACE QBDIVSEQ TAXID WORDCNT
CTNMRECT KDTUYEN MEO NKNUMFRE QBGAME TCDFZ XMAS
CTNOWN KGSS MESSAGE NKONEARC QBHEAP TEST

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CARDSHUF GONDOR M00PAIR MILITARY QBSTOCK TPINCD
CUTSEQS HOUSE MBIPALIN MJOURNEY QMAX4 TWINSNOW
DISNEY2 KQUERY2 METERAIN PASSET STREDUCE TWO
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.