Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Nợ báo cáo Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
42 292 279 0 12 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-01-04 21:54:05 LoneWolf 100 3.59 19M

C++

4.3.2

2 2013-01-05 04:41:49 Rain 100 3.81 21M

PAS-FPC

3 2013-01-05 05:50:46 Nam 100 2.79 18M

C++

4.3.2

4 2013-01-05 07:31:49 Think like Nguyễn Mai Lan 100 3.90 19M

C++

4.3.2

5 2013-01-05 15:19:10 The Immortal 100 9.61 10M

PAS-FPC

6 2013-01-05 16:21:41 Yen Vu 100 5.96 11M

PAS-FPC

7 2013-01-05 17:00:40 Nguyễn Hoàng Phương 100 4.23 8.6M

PAS-FPC

8 2013-01-06 03:10:08 RedKing 100 4.74 15M

PAS-FPC

9 2013-01-06 04:23:13 1212 100 5.58 11M

PAS-FPC

10 2013-01-06 07:09:50 MinhThao 100 5.73 19M

PAS-FPC

11 2013-01-09 05:41:17 Đỗ Việt Anh 100 2.51 8.4M

C++

4.3.2

12 2013-01-09 16:53:53 2ez 100 2.59 27M

PAS-FPC

13 2013-01-10 10:48:23 Hacker7 100 3.23 22M

C++

4.3.2

14 2013-03-10 15:33:16 hiepsieunhan 100 5.18 19M

PAS-FPC

15 2013-03-10 16:04:43 con_nha_ngheo 100 3.29 21M

PAS-FPC

16 2013-03-10 17:42:49 borntodoit 100 3.30 5.0M

C++

4.3.2

17 2013-03-18 15:22:40 vietdoan 100 2.93 6.9M

PAS-FPC

18 2013-04-02 00:25:17 Nguyên 100 2.56 12M

C++

4.3.2

19 2013-05-23 13:48:06 Lâm Phan Việt 100 3.88 7.2M

C++

4.3.2

20 2016-05-03 12:39:18 凸( ̄ヘ ̄) 100 8.44 9.9M

CPP14

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.