Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QMAX2 - Giá trị lớn nhất ver2

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qmax2


Giống bài "Giá trị lớn nhất" ở trên.

Input

- n: số phần tử của dãy (n <= 50000).
- m: số lượng biến đổi và câu hỏi (m <= 100000).
+) biến đổi có dạng: 0 x y value
+) câu hỏi có dạng : 1 x y.

Output

Ghi ra trả lời cho lần lượt từng câu hỏi.

Example

Input:
6 3
0 1 3 3
0 4 6 4
1 1 6

Output:
4

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-11-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2021-05-27 18:03:33
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/QMAX2
2021-02-23 08:29:58


Last edit: 2021-02-23 08:30:12
2020-08-22 17:12:17
bài này khó lắm mọi người ạ, dùng bao lồi với fermat nhỏ thần chưởng cộng một chút may mắn mới ac được nha hmu hmu
2020-07-10 11:18:08
sàng nguyên tố cũng AC =))
2019-10-13 17:37:53 Change The World
định lý fermat lớn AC
2019-10-13 17:36:14 Change The World
định lý fermat lớn AC
2019-09-12 14:54:52
a lại WA rồi a Thái ơi :))))
2019-09-12 14:51:13
a Thái :))))))))))))))))
2019-08-07 12:06:57
bài này khác QMAX ở chỗ nhập xuất, QMAX thì dùng mảng tăng giá trị các đoạn + IT, còn bài này thì mình dùng IT + lazy propagation
2019-07-14 11:43:58
chép code cũng ac :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.