Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NTSEQ - Số lượng dãy con tăng

Cho dãy số a1,a2,a3,...,an. Hãy đếm số lượng dãy con tăng dài nhất của dãy số trên.

Một dãy con độ dài k của dãy a được xác định bởi một bộ chỉ số (u1≤u2≤u3≤...≤uk) (1≤ui≤n). Hai dãy con (u1,u2,u3,...,uk) và  (v1,v2,v3,...,vt) được gọi là khác nhau nếu k≠t hoặc tồn tại một vị trí i sao cho ui≠vi.

Input

  • Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n (n≤105)
  • Dòng tiếp theo ghi n số nguyên mô tả dãy a (ai≤109)

Output

  • Một dòng duy nhất ghi kết quả theo module 1000000007

Example

Input:
6
1 1 2 2 3 3
Output:
8

Được gửi lên bởi:senga
Ngày:2010-02-27
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET

hide comments
2015-08-07 10:31:02 N�ng D�n John
lấy biến đếm dãy cộng biến độ dài, ấy vậy mà vẫn được 50 :))))
2015-05-16 10:18:26 Prismatic
QHĐ + BIT ~> 1 đấm AC :))
2015-02-24 09:37:17 *
bài này e luyện splay, nhưng các bác có thể dùng chặt nhị phân giống gài Mconvoi thì nhanh hơn :v
2014-10-08 05:47:15 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
Bit
2014-09-25 19:04:18 Lollipop
kq âm nhớ + mod
2014-08-08 07:03:36 Tây Cuồng
Bài này có lắm cái ảo thật
2014-06-06 15:29:01 John and the cows
ko biết mấy bạn làm sao chứ mình là QHĐ + IT :v

Last edit: 2014-06-06 15:34:39
2013-11-29 04:34:05 ­
Làm cả tuần mới xong. Cơ mà ac vui thật.:v
2013-07-24 10:36:49 Erik
@CQT.Cỏ dại đó là chỉ nêu ra định nghĩa dãy con khác nhau thôi, chứ theo đề bài thì tồn tại i để Ui<>Vi là được
2012-10-23 00:43:44 CQT Xấu Trai
mấy anh cho em hỏi tại sao t <> k ? nếu là dãy con tăng dài nhất thì max chỉ có một thôi chứ!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.